Sastanci i događanja

Prvi sastanak projektnog tima - Bologna, 31. svibnja 2011.


Međunarodne konferencije - Venecija, 5-6 lipanj 2012., Zagreb, 6. prosinac 2012.


Međunarodni sastanci - Bari, 1. veljače 2012.


Međunarodne radionice- Split, 26. rujan 2012.


Međunarodni sastanak Pescara 16. - 18. travnja 2013.


Lokalne radionice

Kartiranje morskih staništa (Pula, 30-31. kolovoz 2011.)


Jačanje tima (Banjole, 02-03. rujna 2011.)


Međunarodni dan obale "Coast Day" - 24 - 26 rujna 2012.


Pres konferencije

Pula, 18. listopad 2011.


Pula, 20. prosinac 2011.