Prostorni planovi

Predmet i sadržaj dokumenata prostornog uređenja definirani su člancima 53. i 54.  Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13). U Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije formirana je posebna dokumentacija u digitalnom obliku na CD-ROM-ovima, koja je, uz obrazloženje zahtjeva, dostupna svim vanjskim korisnicima, osim u dijelu koji je ograničen posebnim propisom. Dio podataka prilagođen je prikazivanju na WEBu i može se pregledati na registru prostornih planova: https://www.iopcina.hr/gisapp/Default.aspx?a=istra