Programi mjera za unapređenje stanja u prostoru

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Istarske županije od 2007. do 2011. godine (SNIŽ 04/07)