Obavijest za javnost o provođenju postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za održivi razvoj

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o provođenju postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag

Temeljem čl. 88. st. 1. i čl. 113. st. 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) obavještava se javnost da je Skupština Istarske županije na sjednici održanoj 18.02.2019.god. donijela Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag (Službene novine Istarske županije br. 02/2019), nadalje: Odluka.
Razlozi  provođenja postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag navedeni su u čl. 4. Odluke.

Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag