Istarska županija - Regione Istriana

Adresa: Dršćevka 3, Pazin / Flanatička 29, Pula
Telefon: 052/352-111
OIB: 90017522601
 

Službena prepiska s Istarskom županijom vrši se putem e-maila: pisarnica@istra-istria.hr 

Kontakt za medije: info@istra-istria.hr

 
 

Župan i zamjenici župana

E-mail: kabinet@istra-istria.hr
Adresa:
Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Boris Miletić Župan 052/352-100 052/352-123
Tulio Demetlika Zamjenik župana 052/352-106 052/352-123
Jessica Acquavita Zamjenica župana 052/352-115 052/351-694

Skupština Istarske županije - Vijećnici

Adresa: Dršćevka 3, Pazin

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Sandra Ćakić Kuhar Predsjednica Skupštine
Tamara Brussich Potpredsjednica Skupštine
Valter Drandić Vijećnik
Hani Glavinić Vijećnica
Marija Kadoić Balaško Vijećnica
Marinela Bašić Vijećnica
Lea Štifanić Vijećnica
Tereza Banić Vijećnica
Vedrana Gregorović Hrvatin Vijećnica
Ivana Špadijer Vijećnica
Ivan Jakovčić Vijećnik
Robert Velenik Vijećnik
Daniele Kumar Vijećnik
Marianna Jelicich Buić Vijećnica
Miloš Bajić Vijećnik
Muhamed Muratagić Vijećnik 052 663 477
Bruno Stermotić Vijećnik
Davor Komar Vijećnik
Irena Peruško Vijećnica
Hana Jurić Vijećnica
Đina Šverko Vijećnica
Zdenko Pliško Vijećnik
Ivica Mikulčić Vijećnik
Igor Belas Vijećnik
Antonella Degrassi Vijećnica 052 752 389
Vili Bassanese Vijećnik 052 702 953
Goran Subotić Vijećnik
Marko Ferenac Vijećnik
Dalibor Macan Vijećnik
Mauro Jurman Vijećnik
Jasna Opačak Vijećnica
Mario Bratulić Vijećnik
Tatjana Tomaić Vijećnica
Milan Košara Vijećnik
Ivica Ćošković Vijećnik
Ilirjana Croata Medur Vijećnica
Slaven Boljun Vijećnik
Koviljka Aškić Vijećnica
Fedor Kompas Vijećnik 052 218 789
Ivan Iskra Vijećnik
Renato Kalac Vijećnik

Stručna služba Skupštine

Telefon: 052/351-667
Fax: 052/351-686
E-mail: strucna.sluzba@istra-istria.hr , skupstina@istra-istria.hr
Adresa: Dršćevka 3, Pazin

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Vesna Ivančić Pročelnica 052/351-661 052/351-686
Melita Ferenčić Pomoćnica pročelnice 052/351-662 052/351-686
Viviana Viviani Viša savjetnica - prevoditeljica za talijanski jezik 052/351-490 052/351-686
Adeana Fabijančić Viša stručna suradnica za pravne poslove – vježbenica 052/351-670
Manuela Gržinić Stručna suradnica za sjednice 052/351-666 052/351-686
Marica Lakoseljac Stručna suradnica za glasilo 052/351-664 052/351-686
Elvija Čeh Paćelat Referentica za opće poslove i glasilo 052/351-667 052/351-686
Gordan Soldatić Vozač - čuvar 052/351-668 052/351-686
Marija Jeromela Spremačica 052/351-668 052/351-686

Odsjek za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima

Tel: 351-667
Fax: 351-686
E-mail: strucna.sluzba@istra-istria.hr 
Adresa: Dršćevka 3, Pazin

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Samanta Siljan Stručna suradnica za kadrovske poslove 052/352-120
Gracijela Milotić Stručna suradnica za kadrovske poslove 052/351-663 052/351-686
Sonja Blažević Referentica za kadrovske poslove i službenički sud 052/351-665 052/351-686

Služba za unutarnju reviziju

Telefon: 052/352-166
Fax: 
E-mail: unutarnja.revizija@istra-istria.hr
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Slavica Benčić Kirac Pročelnica 052/352-166
Davor Debeljuh Pomoćnik pročelnika - unutarnji revizor 052/352-163

Upravni odjel župana

Tel: 052/352-105; 052/352-122
Fax: 052/352-123; 052/352-104
E-mail: kabinet@istra-istria.hr
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Ivan Glušac Pročelnik 052/352-105 052/352-123
Ljiljana Škifić Pomoćnica pročelnika 052/352-118 052/352-123
Božidar Rački Pomoćnik pročelnika za kvalitetu 052/352-193 052/352-123
Nena Ružić Viša savjetnica za pravne poslove 052/352-119 052/352-123
Istranka Franković Administrativna tajnica 052/352-105 052/352-123
Saša Brnabić Administrativna tajnica 052/352-122 052/352-123

Odsjek za lokalnu i međuregionalnu suradnju i protokol

Tel: 052/352-101
Fax: 052/352-123
E-mail: franca.moscarda@istra-istria.hr
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Franca Moscarda Voditeljica odsjeka 052/352-101 052/352-123

 

Odsjek za odnose s javnošću

Tel: 052/352-124
Fax: 052/352-123
E-mail: info@istra-istria.hr
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Lorna Zimolo Voditeljica odsjeka 052/352-124 052/352-123
Michel Percan Referent za odnose s javnošću 052/352-117

Odsjek za informatizaciju i digitalizaciju

Tel: 052/352-193
Fax: 052/352-104
E-mail: bozidar.racki@istra-istria.hr
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax

Odsjek za uslužno-tehničke poslove

Tel: 052/352-199
Fax: 052/352-123
E-mail: sasa.zmak@istra-istria.hr
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Saša Žmak Voditelj odsjeka 052/352-199 052/352-123
Manuel Čalić Dostavljač 052/352-199
Alen Grgorinić Vozač 052/352-199
Alen Radola Vozač 052/352-199
Alen Čikada Vozač
Sanela Osmanović Domaćica 052/352-125

Upravni odjel za održivi razvoj

Telefon: 052/352-190
Fax: 052/352-191
E-mail: odrzivi.razvoj@istra-istria.hr
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
dr.sc. Mirko Radolović Pročelnik 052/352-190 052/352-191
Jasna Ukota Damijanić Stručna suradnica za opće poslove 052/352-190 052/352-191

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Telefon: 052/352-189
Fax: 052/352-191
E-mail: promet@istra-istria.hr
Adresa: M.B.Rašana 2/IV, Pazin

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Ana Mikuljan Franković Voditeljica odsjeka 052/352-183 052/352-191
Denis Kontošić Viši savjetnik za ceste i cestovni promet 052/352-187 052/352-191
Damir Rudela Viši stručni suradnik za pomorstvo 052/352-186 052/352-191
mr.sc. Igor Rosić Viši stručni suradnik za infrastrukturne sustave i kapitalne investicije 052/352-190 052/352-191
Nikola Japundžić Viši stručni suradnik za ceste i cestovni promet 052/352-161 052/352-191
Marino Anjoš Viši stručni suradnik za ceste i cestovni promet - vježbenik 052/352-180
Manuela Božić Stručna suradnica za naplatu pomorskog dobra 052/352-188 052/352-191
Irena Velenik Žgomba Administrativna tajnica 052/352-189 052/352-191

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša

Telefon: 052/352-190
Fax: 052/352-191
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Bruno Kostelić Voditelj odsjeka 052/352-194 052/352-191
Andrej Mandić Viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša 052/352-195 052/352-191
Kristina Fedel Viša stručna suradnica za zaštitu prirode i okoliša 052/352-182 052/352-191
Maja Pamić Viša stručna suradnica za zaštitu prirode i okoliša 052/352-198
Ana Šimić Vereš Viša stručna suradnica za međunarodne projekte 052/352-177 052/352-191

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu

Telefon: 052/351-496
E-mail: obrazovanje@istra-istria.hr
Adresa: G. Martinuzzi 2, Labin

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Patricia Percan Pročelnica 052/351-497
Doriana Šumberac Jelić Pomoćnica pročelnice 052/351-491
Elena Puh Belci Viša savjetnica za obrazovanje, sport i tehničku kulturu - Pula 052/352-184
Maja Babić Vidak Viša savjetnica za pravne poslove 052/351-492
Vesna Sagaj Viša savjetnica za kapitalnu izgradnju 052/351-493
Daiana Brumnić Viša savjetnica za ekonomske poslove 052/351-494
Monika Bastijanić Viša stručna suradnica za opće poslove i projekte 052/351-496
Nina Kokot Viša stručna suradnica za ekonomske poslove 052/351-458
Elizabeta Jukić Viša stručna suradnica za ekonomske poslove 052/352-151
Massimo Milevoj Viši stručni suradnik za ekonomske poslove
Nataša Grgorinić Viša stručna suradnica za upravljanje investicijama - Pula 052/351-495
Dea Blažina Viša stručna suradnica za projekte 052/351-419
Marie Milling Viša stručna suradnica za projekte
Lena Macan Codacci Pomoćnica pročelnice za povjerene poslove državne uprave – Pula 052/351-456
Ticiana Damiani Pletikos Viša stručna suradnica za obrazovanje, sport i tehničku kulturu – Pula 052/351-489
Maja Milek Viša stručna suradnica za obrazovanje, sport i tehničku kulturu - Pazin 052/371-259
Ksenija Latin Devescovi Viša stručna suradnica za obrazovanje, sport i tehničku kulturu - Rovinj 052/371-276
Vitomir Černjul Viši stručni suradnik za obrazovanje, sport i tehničku kulturu - Labin 052/371-280
Robert Fatorić Viši stručni suradnik za obrazovanje, sport i tehničku kulturu - Poreč 052/371-304
Miljenko Baltić Referent za povjerene poslove državne uprave - Buzet 052/371-316

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Telefon: 052/352-155
Fax: 052/352-154
E-mail: zdr.soc.skrb@istra-istria.hr
Adresa: Splitska 14, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Gordana Antić Pročelnica 052/352-150
Davorka Maras-Tkačuk Pomoćnica pročelnice 052/352-152
Sonja Grozić-Živolić Pomoćnica pročelnice 052/352-156
Roberta Katačić Viša savjetnica za zdravstvo 052/352-153
Tanja Banković Medančić Viša savjetnica za financije 052/352-162
Marša Camlić Klarić Viša savjetnica za socijalnu skrb 052/352-158
Nina Buić Draščić Viša stručna suradnica za socijalnu skrb 052/371-290
Sven Rojnić Viši stručni suradnik za pravne poslove 052/371-326
Korina Radović Viša stručna suradnica za financije 052/352-148
Marina Hukić Vukotić Viša stručna suradnica 052/352-149
Jelena Jurak Referentica za administrativne i upravne poslove 052/352-155

Odsjek za hrvatske branitelje, zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba i humanitarnu pomoć

Adresa: Pula, Splitska 14
Telefon: 052/352-155; 052/371-161
E-mail: zdr.soc.skrb@istra-istria.hr
Voditelj odsjeka: Milan Sekušak

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Milan Sekušak Voditelj odsjeka 052/371-206 052/371-161
Romina Rojnić Viša stručna suradnica za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu - Pula 052/371-209
Slavica Perišić Rojnić Viša stručna suradnica za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu - Pula 052/371-210 052/371-161
Oriana Buić Referentica za zdravstvenu zaštitu, obračun i isplatu novčanih primanja - Pula 052/371-203
Božena Matić Viša stručna suradnica za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu - Poreč 052/371-303
Nives Lušetić Viša stručna suradnica za hrvatske branitelje i zdravstvenu zaštitu - Pazin 052/371-257
Sandra Brođanac Referentica za zdravstvenu zaštitu, upravne i opće poslove - Buje 052/371-291

Upravni odjel za proračun i financije

Telefon: 052/352-133
Fax: 052/352-132
E-mail: financije@istra-istria.hr
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Barbara Škreblin-Borovčak Pročelnica 052/352-138 052/352-132
Sandra Knezović Administrativna tajnica 052/352-133 052/352-132

 

Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove

Telefon: 052/352-138
Fax: 052/352-132
E-mail: proracun@istra-istria.hr 
Adresa: Pula, Flanatička 29

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Laura Peruško Hajnc Voditeljica Odsjeka 052/352-136 052/352-132
Natalia Petrović Viša stručna suradnica za poslove proračuna i analitičko planske poslove 052/352-134 052/352-132
Biljana Cetina Stručna suradnica za koordinaciju s proračunskim korisnicima 052/352-137 052/352-132
Ondina Žigant Stručna suradnica za posebne proračunske evidencije 052/352-135 052/352-132

 

Odsjek za javnu nabavu

Telefon: 052/351-414
E-mail: nabava@istra-istria.hr 
Adresa: Flanatička 29, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Marko Ninković Voditelj odsjeka 052/351-434 052/352-132
Goran Mišković Viši savjetnik za javnu nabavu 052/352-142
Davor Krivić Viši stručni suradnik javnu nabavu 052/352-160
Lorena Stančir Viša stručna suradnica za javnu nabavu 052/351-413 052/352-132
Mika Jeličić Radolović Viša stručna suradnica za javnu nabavu 052/351-428 052/352-132
Dejana Dubroja Stručna suradnica za javnu nabavu i opće poslove 052/351-414 052/352-132

Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda

Telefon: 052/351-441
Fax: 052/351-444
E-mail: porezi@istra-istria.hr
Adresa: Riva 8, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Alen Ukota Voditelj odsjeka 052/351-447 052/351-444
Zdravko Laginja Viši stručni suradnik za poslove utvrđivanja i naplatu poreza 052/351-445 052/351-444
Patricija Perković Viša stručna suradnica za poslove utvrđivanja i naplatu poreza 052/351-446 052/351-444
Iva Špada Viša stručna suradnica za poslove utvrđivanja i naplatu poreza 052/351-448 052/351-444
Ines Benčić Šimunović Stručna suradnica za poslove utvrđivanja i naplate poreza 052/351-442 052/351-444
Dorino Rajković Stručni suradnik za poslove utvrđivanja i naplatu poreza 052/351-443 052/351-444
Verica Drandić Administrativna tajnica 052/351-441 052/351-444

Odsjek za računovodstvo

Telefon: 052/352-139
Fax: 052/352-132

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Patricia Zagorc Licul Voditeljica odsjeka 052/351-453 052/352-132
Kristina Turk Viša stručna suradnica za računovodstvo 052/351-449 052/352-132
Gracijela Verbanac Stručna suradnica za računovodstvo 052/351-451 052/352-132
Irena Stojić Vučković Stručna suradnica za računovodstvo 052/351-452 052/352-132
Ottavia Pereša Stručna suradnica za obračun plaća i drugih primanja 052/352-159 052/352-132
Lorena Lazarić Stručna suradnica za obračun plaća i drugih primanja 052/352-164 052/352-132
Ester Grgorović Referentica za materijalno knjigovodstvo i likvidaturu 052/352-140 052/352-132
Nensi Rojnić Andrijančić Referentica za materijalno knjigovodstvo i likvidaturu 052/352-141 052/352-132
Ariella Brščić Referentica za materijalno knjigovodstvo i likvidaturu 052/352-139 052/352-132

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo

Telefon: 052/351-649
Fax: 052/351-688
E-mail: poljoprivreda@istra-istria.hr
Adresa: Matka Brajše Rašana 2/1, Pazin (drugi kat)

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
dr.sc. Ezio Pinzan Pročelnik 052/351-640 052/351-688
Graciano Prekalj Pomoćnik pročelnika 052/351-641 052/351-688
Željko Lanča Pomoćnik pročelnika 052/351-646 052/351-687
Gracijela Šuran Administrativna tajnica 052/351-649 052/351-688
Danijela Družetić-Milanović Viša stručna suradnica za međunarodne projekte, razvoj i proračun 052/351-644 052/351-687
Karmen Grubor Viša stručna suradnica za međunarodne projekte i javnu nabavu 052/351-429 052/351-688
Lorena Miletić Viša stručna suradnica za otkup i preradu poljopr. proizvoda i razvoj sela 052/351-647 052/351-687
Dean Blažina Referent za lovstvo 052/351-648 052/351-687
Nikola Cvitan Viši stručni suradnik za vodno gospodarstvo 052/351-653 052/351-688
Maja Vižintin Viša stručna suradnica za međunarodne projekte i razvoj 052/351-642 052/351-688
Marina Valentić Viša stručna suradnica za poljoprivredu, opće i pravne poslove 052/351-645
Anđela Berčić Viša stručna suradnica za poljoprivredu, opće i pravne poslove 052/351-656

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Telefon: 052/351-651
Fax
: 052/351-687
E-mail
poljoprivreda.fond@istra-istria.hr
Adresa: Matka Brajše Rašana 2/1, Pazin (drugi kat)

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Mladen Milohanić Pomoćnik pročelnika 052/351-650 052/351-687
Sandra Merlić Referentica za kreditiranje 052/351-651 052/351-687

Upravni odjel za turizam

Telefon: 052/351-601
Fax: 052/351-684
E-mail: turizam@istra-istria.hr
Adresa: Obala M. Tita 4, Poreč-Parenzo

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Nada Prodan Mraković Pročelnica 052/351-601 052/351-684
Nina Kukurin Pomoćnica pročelnice za pravne i druge stručne poslove 052/351-605 052/351-684
Edi Akilić Viši savjetnik za ekonomske poslove 052/351-602 052/351-684
Davor Dobrila Viši stručni suradnik za međunarodne projekte 052/351-603 052/351-684
Doris Velenik Stručna referentica 052/351-601 052/351-684
Viši stručni suradnici za upravne i druge stručne poslove - Pula Viši stručni suradnici za upravne i druge stručne poslove - Pula 052/371-224 052/371-225 052/371-226 052/371-227 052/371-228
Bojana Ognjenović Viša stručna suradnica za stručne poslove - Poreč 052/371-308 052/409-157
Sanja Mrak Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove - Poreč 052/371-311 052/409-157
Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove - Poreč Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove - Poreč 052/371-307 052/409-157
Iva Peršić Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove - Rovinj 052/371-266
Klaudio Mofardin Viši stručni suradnik za upravne i druge stručne poslove - Umag 052/371-299
Rosana Trinajstić Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove - Labin 052/371-286
Igor Golja Upravni referent za turizam - Labin 052/371-284
Ines Sinčić Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove - Pazin 052/371-255 052/600-123
Viši stručni suradnik za upravne i druge stručne poslove - Buzet Viši stručni suradnik za upravne i druge stručne poslove - Buzet 052/371-314 052/695-231
Valentina Janko Peculić Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove 052/371-298
Zoran Konev Viši stručni suradnik za upravne i druge stručne poslove – Pula- Pola 052/371-224
Martina Šestan Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove 052/371-264

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade

Telefon: 052/351-612
Fax: 052/351-694
E-mail: talz-nacm@istra-istria.hr
Adresa: Obala A.Rismondo 2, Rovinj

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Tea Batel Pročelnica 052/351-610 052/351-694
Giovanni Sponza Viši stručni suradnik za nacionalne manjine 052/351-614 052/351-694
Marina Barbić-Poropat Viša stručna suradnica za pismeno i konferencijsko prevođenje za talijanski jezik 052/351-613 052/351-694
Gordana Širol Viša stručna suradnica za civilno društvo i mlade 052/351-485 052/351-694
Maura Čabran Stručna suradnica za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu i nacionalne manjine 052/351-612 052/351-694

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Telefon: 052/351-409
E-mail: pug@istra-istria.hr
Adresa: Riva 8, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Ivana Mihalić Fabris Pročelnica 052/351-630
Vesna Pavletić Pomoćnica pročelnice za imovinu i drugostupanjski upravni postupak 052/351-412
Sanjin Dimić Boljunčić Pomoćnik pročelnice za prostorno uređenje i gradnju (obavlja i poslove voditelja Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Buzet i Rovinj) - sa sjedištem u Rovinju (Bale) 052/351-615
Iva Bognar Viša savjetnica za imovinu 052/351-433
Vedrana Hrvatin Stručna suradnica za opće poslove i prostorno uređenje i gradnju 052/351-436
Nataša Doblanović Stručna suradnica za opće poslove 052/351-409

 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje

Adresa: Buje-Buie, Nikole Tesle 2
Tel: 052/351-639

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Stela Ponjavić Voditeljica odsjeka 052/351-636
Ana Grižančić Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-638
Marinko Stojaković Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju 052/351-637
Rozana Brečević Administrativna tajnica 052/351-639

 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju - Buzet

Adresa: Buzet, II Istarske brigade 11
Tel: 052/351-620, 351-621

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Sanjin Dimić Boljunčić Pomoćnik pročelnice za prostorno uređenje i gradnju 052/351-620
Barbara Cerovac Križman Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/371-319
Eda Pavletić Referentica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-621

 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju - Labin

Adresa: Labin, Titov Trg 11
Tel: 052/351-628

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Aleksej Hrvatin Voditelj odsjeka 052/351-623
Sanja Černjul Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-625
Nina Paušić Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-624
Sandra Perhat Alilović Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-626
Maja Bažon Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-627
Dalibor Kvaternik Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju 052/351-628
Marija Vozila Administrativna tajnica 052/351-629

 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju - Pazin

Adresa: Pazin, M.B. Rašana 2
Tel: 052/351-430

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Emina Trošt Voditeljica odsjeka 052/351-430
Ana-Marija Mihelić Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-437
Ljiljana Vlahović Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-438

 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju - Poreč

Adresa: Poreč, Obala M. Tita 4
Tel: 052/351-632

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Dajana Banko Voditeljica odsjeka 052/351-632
Edi Sošić Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju 052/351-635
Renata Klapčić Ivetić Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-631
Petar Požarić Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju 052/351-432
Stefani Jelenić Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-633
Roberta Uljančić Referentica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-634

 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju - Pula

Adresa: Riva 8, Pula
Tel: 052/351-421

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Marina Gašpert Voditeljica odsjeka 052/351-435
Jasmina Mandić Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-410
Jasna Perković Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-424
Tea Butković Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-425
Doris Moravac Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-427
Ružica Mitrović Maurović Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-622
Tihana Majstorović Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/371-217
Lordan Pavić Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju 052/351-457
Aurora Banković Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-459
Vitomirka Batelić Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju i opće poslove 052/351-421
Valentina Pačić Referentica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-423
Tajništvo 052/351-421

 

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju - Rovinj

Adresa: Istarska 13, Bale
Tel: 052/351-617

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Sanjin Dimić Boljunčić Pomoćnik pročelnice za prostorno uređenje i gradnju 052/351-615
Vedrana Perković Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju 052/351-616
Renato Rudež, zamjenjuje duže odsutnu službenicu Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju 052/351-616
Vesna Poldrugovac Administrativna tajnica 052/351-617

 

Odsjek za drugostupanjski upravni postupak

Telefon: 052/351-409
Adresa: Riva 8, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Ivana Moharić Major Voditeljica odsjeka 052/351-416
Mirsada Budija Viša savjetnica za pravne poslove 052/351-415
Andrea Franković Viša savjetnica za pravne poslove 052/351-431
Nataša Anić Viša savjetnica za pravne poslove 052/351-408
Nataša Ćendić Viša savjetnica za pravne poslove 052/351-560

 

Odsjek za analizu tržišta nekretnina

Telefon: 052/351-426
Fax: 052/351-417
Adresa: Riva 8, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Enco Žufić Voditelj odsjeka 052/351-426
Paula Čabrunić Córdova Viša stručna suradnica za analizu tržišta nekretnina 052/371-201
Ivica Klunić Referent za analizu tržišta nekretnina 052/371-330

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost

Tel: 052/351-476
Faks: 052/351-691
e-mail: kultura@istra-istria.hr
Adresa: Riva 8, Pula - Pola

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Vladimir Torbica Pročelnik 052/351-470 052/351-477
Ester Duić Viša savjetnica za pravne poslove 052/351-479 052/351-696
Eda Griparić Viša savjetnica za ekonomske poslove 052/351-478 052/351-696
Sandra Ilić Viša savjetnica za međunarodnu suradnju 052/351-471 052/351-477
Rosemary Radešić Fachin Viša stručna suradnica za ekonomske poslove 052/351-476 052/351-691
Lara Mahmutović Viša stručna suradnica za ekonomske poslove 052/351-487 052/351-696
Elena Kocijel Viša stručna suradnica za ekonomske poslove 052/351-611

Upravni odjel za gospodarstvo

Telefon: 052/352-173
Fax: 052/352-172
E-mail: gospodarstvo@istra-istria.hr
Adresa: Splitska 14, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Elena Božac Čujić Službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice 052/352-174 052/352-172
Aleksandar Major Viši stručni suradnik za regionalni razvoj 052/351-531 052/352-172
Tina Dužman Milovan Viša stručna suradnica za međunarodne projekte 052/352-179 052/352-172
Iva Pernić Viša stručna suradnica za gospodarski razvoj 052/352-175
Viši stručni suradnici za upravne i druge stručne poslove - Pula Viši stručni suradnici za upravne i druge stručne poslove - Pula 052/371-221 052/371-222 052/371-223
Ivo Miletić Viši stručni suradnik za upravne i druge stručne poslove - Rovinj 052/371-265
Julia Ritoša Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove - Poreč 052/371-305
Jana Smilović Fabris Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove - Poreč 052/371-306
Sanda Dvorničić Zornada Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove - Umag 052/371-296
Rozana Benčić Bašić Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove - Umag 052/371-297
Marin Stanišić Viši stručni suradnik za upravne i druge stručne poslove - Buzet 052/371-314
Ester Černjeka Stručna suradnica za opće i upravne poslove - Pazin 052/371-254
Karmen Brubnjak Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove - Labin 052/371-288
Rafaela Miletić Viša stručna suradnica za upravne i druge stručne poslove - Labin 052/371-289
Referentica za opće poslove Referentica za opće poslove 052/352-173

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

Telefon: 052/371-247
E-mail: gabrijela.mezulic@istra-istria.hr
Adresa: Splitska 14, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Gabrijela Mezulić Pročelnica 052/371-250
Lavinija Kostešić Pomoćnica pročelnice za opću upravu 052/371-249
Rovena Runko Brenčić Pomoćnica pročelnice za imovinsko - pravne poslove 052/371-251
Radmila Celija Administrativna tajnica 052/371-247

 

Odsjek pisarnice

Tel: 052/351-401, 052/351-406
E-mail: pisarnica@istra-istria.hr
Adresa: Splitska 14, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Tamara Duras Zenzerović Voditeljica odsjeka 052/352-157
Sandra Ivančić Administrativna referentica 052/351-403
Marta Obrovac Administrativna referentica 052/351-405
Zdenka Peruško Administrativna referentica 052/351-407
Danijela Peruško Bulešić Administrativna referentica 052/371-219
Dubravka Lucchetto Administrativna referentica 052/371-216
Ksenija Dušić Administrativna referentica 052/371-212
Tamara Meničanin Administrativna referentica - arhivar 052/351-404
Mirjana Bilić Administrativna referentica - arhivar 052/371-213
Kristina Glavić Administrativna referentica - Buzet 052/695-228
Paula Knapić Administrativna referentica - Labin 052/371-285
Marinka Srblin Administrativna referentica - arhivar - Pazin 052/371-260
Tatjana Pauletić Administrativna referentica - arhivar - Rovinj 052/371-270
Sanja Zearo Administrativna referentica 052/371-293
Nadija Mohorović Administrativna referentica - arhivar - Rovinj 052/371-269
Fehima Kajević Administrativna referentica - arhivar - Umag 052/371-300
Ksenija Biljuh Fabac Administrativna referentica - arhivar 052/351-406
Sonja Fatorić Administrativna referentica, Poreč 052/371-310
Martina Klarić Administrativna referentica, Poreč 052/371-310
Dajana Nekić Administrativna referentica 052/371-252
Patricija Šetić Administrativna referentica - Pazin 052/352-181

 

Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć

Tel: 052/371-283
E-mail: boris.sumberac@istra-istria.hr 
Adresa: Splitska 14, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Rovena Runko Brenčić Pomoćnica pročelnice za imovinsko - pravne poslove 052/371-251
Boris Šumberac Voditelj odsjeka za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć 052/371-283
Klementina Kuzma Marcan Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove Buje 052/371-292
Helga Pincan Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove Buzet 052/371-315
Ksenija Mulec Černeka Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove Labin 052/371-282
Robert Kuzma Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove Pazin 052/371-256
Nada Juraš Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove Poreč 052/371-301
Morena Brečević Štifanić Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove Poreč 052/371-302
Maja Grabrović Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove Rovinj 052/371-267
Ivana Resan Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove, Pula 052/371-229
Kristijan Mijandrušić Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove, Pula 052/371-246
Duško Bambić Viši stručni suradnik za imovinsko - pravne poslove, Pula 052/371-243
Branko Iveljić Viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Pula 052/371-240
Patricija Kožljan - Cigić Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove, Pula 052/371-240
Zvjezdana Škabić Referentica za imovinsko-pravne poslove, Pula 052/371-248
Matea Pliško Buršić Referentica za imovinsko – pravne poslove, Pula 052/371-232

 

Odsjek za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana

Tel: 052/371-242
E-mail: iva.vitasovic@istra-istria.hr
Adresa: Splitska 14, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Iva Vitasović Voditeljica odsjeka 052/371-242
Nataša Stojković Viša stručna suradnica za opće poslove i osobna stanja građana 052/371-215
Jasmina Mujkanović Šišić Viša stručna suradnica za opće poslove i osobna stanja građana 052/371-202
Anja Pamić Omrčen Viša stručna suradnica za opće poslove i osobna stanja građana 052/371-208
Suzana Puh Referentica za opće poslove i osobna stanja građana 052/371-204
Tina Simonelli Stručna suradnica za matičarstvo 052/371-236
Danjela Ošo Stručna suradnica za matičarstvo Buzet 052/371-317
Loredana Travalja Žvanja Stručna suradnica za matičarstvo Labin 052/371-279
Sandra Divjak Stručna suradnica za matičarstvo Poreč 052/371-313
Alenka Dagostin Pučić Stručna suradnica za matičarstvo Rovinj 052/371-271
Ljiljana Ivančić Matičarka - Umag 052/371-295
Martina Legović Matošević Matičarka - Novigrad 052/371-321
Slavica Morgan Matičarka - Buje 052/371-294
Vesna Šverko Matičarka - Buzet 052/371-318
Mladenka Licul Matičarka - Potpićan 052/207-541
Karmen Vuksan Matičarka - Labin 052/371-281
Marija Krizmanić Matičarka - Pazin 052/371-262
Sandra Benčić Matičarka - Pazin 052/371-263
Luana Čikada Matičarka - Pazin 052/371-261
Adriano Žužić Matičar - Poreč 052/371-312
Sandra Orbanić Matičarka - Rovinj 052/371-273
Marinela Poropat Matičarka - Rovinj 052/371-272
Lara Biljuh Matičarka - Vodnjan 052/371-230
Enisa Botonjić Matičarka 052/371-239
Karmen Kliman Matičarka 052/371-234
Mirela Tomljanović Matičarka 052/371-233
Ornela Zahtila Matičarka 052/371-238
Iris Majdandžić Viša stručna suradnica za opće poslove i osobna stanja građana 052/371-274
Igor Glavan Viši stručni suradnik za opće poslove i osobna stanja građana 052/371-205
Vesna Gobo Stručna suradnica za opće poslove i osobna stanja građana 052/371-277
Katja Duras Pavlović Viša stručna suradnica za besplatnu pravnu pomoć 052/371-245
Sandra Šimunić Viša stručna suradnica za pružanje pravne pomoći 052/371-244

 

Odsjek za pomoćno-tehničke poslove

Tel: 052/371-211
E-mail: lucano.lanca@istra-istria.hr
Adresa: Splitska 14, Pula

Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Fax
Lučano Lanča Voditelj odsjeka 052/371-211
Saša Burul Stručni suradnik za informatičke poslove 052/371-258
Milorad Jovanović Dostavljač 052/371-214
Arian Tade Kućni majstor-domar 052/371-200
Sonja Draković Spremačica 052/352-125
Marina Mirković Spremačica 052/371-200