Plan nabave

Odluku o VI. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini, KLASA: 406-01/24-05/01, URBROJ: 2163-07-04/8-24-68, od 19. srpnja 2024. godine i prilog Plan nabave – 6. izmjene.

Odluka o V. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini, KLASA: 406-01/24-05/01, URBROJ: 2163-07-04/8-24-56, od 10. lipnja 2024. godine i prilog Plan nabave – 5 izmjene

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini, KLASA: 406-01/24-05/01, URBROJ: 2163-07-04/8-24-42, od 30. travnja 2024. godine i prilog Plan nabave IV. izmjene

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini, KLASA: 406-01/24-02/01, URBROJ: 2163-01/8-24-27, od 15. ožujka 2024. godine i prilog Plan nabave_prilog_3_izmjena.pdf

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini, KLASA: 406-01/24-02/01, URBROJ: 2163-01/8-24-23, od 01. ožujka 2024. godine i prilog Plan nabave_prilog_2_izmjena.pdf

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini, KLASA: 406-01/24-02/04, URBROJ: 2163-01/11-24-7, od 09. veljače 2024. godine i prilog Plan nabave_prilog_1.pdf

Odluka o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini, KLASA: 406-01/24-02/04, URBROJ: 2163-01/11-24-02, od 12. siječnja 2024. godine.  i Ispravak odluke o planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini KLASA: 406-01/24-02/04, URBROJ: 2163-01/11-24-04 s priloženom ispravnom tablicom Plana nabave za 2024 godinu Istarske županije

Odluka o X. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-25, od 27. prosinca 2023. godine

Odluka o IX. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini, KLASA/CLASSE: 406-01/23-02/11, URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-23-23, Pula-Pola, 29. studenog 2023. godine

Odluka o VIII. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini, KLASA/CLASSE: 406-01/23-02/11, URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-23-20, Pula-Pola, 20. listopada 2023.

Odluka o VII. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini, KLASA/CLASSE: 406-01/23-02/11, URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-23-18, Pula-Pola, 19. rujna 2023.

Odluka o VI. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-16, od 1. kolovoza 2023. godine

Odluka o V. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-14, od 06. lipnja 2023. godine

Odluka o IV. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-11, od 09. svibnja 2023. godine

Odluka o III. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-09, od 07. travnja 2023. godine.

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-07, od 31. ožujka 2023. godine

Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-05, od 07. ožujka 2023. godine

Odluka o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini, KLASA: 406-01/23-02/11, URBROJ: 2163-01/11-23-02 od 13. siječnja 2023. godine

Odluka o X. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/3-22-24, od 30. prosinca 2022. godine

Odluka o IX. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/11-22-22, od 28. studenog 2022. godine

Odluka o VIII. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/11-22-18, od 04. studenog 2022. godine

Odluka o VII. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/11-22-16, od 19. rujna 2022. godine

Odluka o VI. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/11-22-14, od 27. srpnja 2022. godine

Odluka o V. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/11-22-12, od 08. srpnja 2022. godine

Odluka o IV. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/11-22-10, od 21. lipnja 2022. godine

Odluka o III_IiD_Plan nabave IŽ_ZAKLJUČAK

Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/11-22-06, od 13. travnja 2022. godine

Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01/11-22-04, od 14. veljače 2022. godine

Odluka o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini, KLASA: 406-01/22-02/01, URBROJ: 2163-01-01/3-22-02, od 14. siječnja 2022. godine.

Odluka o XIII. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini, KLASA: 406-01/21-05/01, URBROJ: 2163-02/1-22-29, od 30. prosinca 2021. godine.

Odluka o XII. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini, KLASA: 406-01/21-05/01, URBROJ: 2163/1-02/1-21-27, od 20. prosinca 2021. godine

Odluka o XI. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini, KLASA: 406-01/21-05/01, URBROJ: 2163/1-02/1-21-25, od 11. studenog 2021. godine

Odluka o X. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini

Odluka o IX. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini, KLASA: 406-01/21-05/01; URBROJ: 2163/1-01/11-21-21, od 27. kolovoza 2021. godine.

Odluka o VIII. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini, KLASA: 406-01/21-05/01, URBROJ: 2163/1-01/3-21-19, od 06. kolovoza 2021. godine

Odluka o VII. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini, KLASA: 406-01/21-05/01, URBROJ: 2163/1-01/3-21-17, od 13. srpnja 2021. godine

Odluka o VI. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godinu, KLASA: 406-01/21-05/01; URBROJ: 2163/1-01/11-21-15 od 25. svibnja 2021.

Odluka o V. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godinu, KLASA: 406-01/21-05/01; URBROJ: 2163/1-01/11-21-13 od 11. svibnja 2021.

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godinu, KLASA: 406-01/21-05/01; URBROJ: 2163/01/11-21-11 od 13. travnja 2021. godine

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godinu, KLASA: 406-01/21-05/01; URBROJ: 2163/01/11-21-09 od 22. ožujka 2021. godine 

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godinu, KLASA: 406-01/21-05/01; URBROJ: 2163/01/11-21-07 od 15. veljače 2021. godine 

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godinu, KLASA: 406-01/21-05/01; URBROJ: 2163/01/11-21-05 od 27. siječnja 2021. godine 

Odluka o Planu nabavu Istarske županije u proračunskoj 2021. godinu, KLASA: 406-01/21-05/01; URBROJ: 2163/01/11-21-02 od 13. siječnja 2021. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu - Br. 11

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu - Br. 10

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu - Br. 9

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu - Br. 8

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu - Br. 7

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu - Br. 6

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu - Br. 5

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu - Br. 4

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu - Br. 3

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021. godinu - Br. 2

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu - Br. 1

Plan nabave za 2020. godinu