Službenički sud Istarske županije

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za primanje stranaka vezano za rad i postupanje Službeničkog suda je svakog dana od ponedjeljka do petka u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu predsjedniku Službeničkog suda, na broj telefona:
052/351-667

Kontakti

Službenički sud Istarske županije - Tribunale impiegatizio della Regione Istriana

Adresa: Dršćevka 3, 52 000 Pazin  
Tel: 052/351-667
Faks: 052/351-686
Predsjednica: Mirsada Budija, dipl.iur
E-mail: mirsada.budija@istra-istria.hr 

Članovi/ce Službeničkog suda:  

 1. Vesna Pavletić
 2. Sanja Černjul
 3. Nataša Guštin
 4. Iva Vitasović
 5. Katja Duras Pavlović
 6. Lena Macan Codacci
 7. Ester Duić
 8. Sanja Labinjan
 9. Marko Ninković
 10. Ivana Moharić Major
 11. mr.sc. Doriana Šumberac Jelić
 12. Andrea Franković
 13. Jasmina Mandić