Ekološka mreža Luka Budava - Istra - plan upravljanja - Poziv

Ekološka mreža Luka Budava - Istra - plan upravljanja - Poziv

JU Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, u suradnji s JU „Natura Histrica“ i općinom Ližnjan-Lisignano, organizira prvu radionicu s dionicima za potrebe izrade Plana upravljanja područjem ekološke mreže Luka Budava – Istra.

Radionica će se održati dana 25. 09. 2020. u općinskoj sali (Krasa 7, Ližnjan) s početkom u 9.00 sati.

Područje ekološke mreže Luka Budava - Istra štiti se zbog prirodnog stanišnog tipa (9340) vazdazelenih šuma hrasta česmine (u Istri poznat još pod lokalnim nazivom bršuda), a ukupna površina zaštite iznosi 1327, 0095 ha. Značajnije površine ovih šuma nalaze se na potezu od uvale Kale do uvale Budava i smatraju se među najočuvanijim šumama ove vrste na Mediteranu. Značajno učešće u ovim šumama oko rta Sv. Stipana ima i lovor.

Za zaštićeno područje i/ili u kontaknim zonama bilježe se  i ostale divlje vrste i staništa koji danas predstavljaju rijetkost na europskom nivou, pa su stoga zaštićenim i različitim EU direktivama (orhideje, posidonija, dobri dupin, mediteranske lokve). Zaštićeno područje je bogato i kulturnom baštinom. Brojni mještani, rekreativci, aktivni sportaši, turisti i ostali posjetitelji, zaštićeno područje danas koriste za potrebe odmora i rekreacije.

Na inicijativu općine Ližnjan-Lisignano pokrenuta je izrada Plana upravljanja područjem ekološke mreže HR 2000522 Luka Budava – Istra, jer su planovi upravljanja obavezni za sva područja ekološke mreže te predstavljaju osnovni način upravljanja zaštićenim područjem u suradnji s dionicima. Izrađivač Plana je Zavod za prostorno uređenje Istarske županije u suradnji s javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjima prirode u Istarskoj županiji,  „Natura Histrica“. Planom upravljanja utvrdit će se potrebne mjere i aktivnosti za očuvanje zaštićenih i ugroženih vrsta i staništa, kao i ekološka cjelovitost zaštićenog područja i kontaktnih zona.

Ujedno, plan upravljanja predložit će okvir za razvoj zelenog/aktivnog turizma koji će zadovoljiti potrebe današnjice, a koji neće narušiti ravnotežu pojedinih ekosustava i njihovo nestajanje.                         

Stručni tim u izradi plana prepoznao je listu dionika koji jesu, ili bi mogli biti zainteresirani za izradu Plana te je istima uputio pozive na radionicu. Ovim putem pozivamo i ostalu zainteresiranu javnost na nam se pridruži na radionici. Na istoj će biti riječi o zakonskoj regulativi, sadržaju/strukturi i ciljevima Plana, stanju izrade Plana te budućim koracima u procesu planiranja. Ujedno, dionici bi trebali izraditi viziju zaštićenog područja te njegovu SWOT analizu (analiza snaga – Strenghts,  slabosti - Weaknesses,  prilika - Opportunities  i  prijetnji – Threats).

Dnevni red radionice i upitnik možete pronaći u prilogu.

Galerija fotografija