Obrađeni rezultati dioničkog upitnika za potrebe izrade Plana upravljanja NATURA 2000 područjem Luka Budava - Istra (HR 2000522).

Obrađeni rezultati dioničkog upitnika za potrebe izrade Plana upravljanja NATURA 2000 područjem Luka Budava - Istra (HR 2000522).

Rezultate pogledajte u prilogu.