ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

U SNIŽ, broj 09/16. (21.06.2016.) objavljena je Odluka o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije. Više...