Prijevremeni izbori za općinskog načelnika Općine Raša

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. travnja 2024. godine donijela:

ODLUKU o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Raba i Općinskog vijeća Općine Otok, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gospića te općinskog načelnika Općine Raša, KLASA: 022-03/24-04/182, URBROJ: 50301-21/22-24-2.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 09. lipnja 2024. godine.