Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2020. godinu

Na temelju Pravilnika o provedbi Javnog poziva za državne potpore koje dodjeljuje Istarska županija (Sl. novine Istarske županije br. 09/2013)  te Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu namijenjenih financiranju  projekata/programa JLS, znanstveno-obrazovnih i istraživačkih institucija, turističkih zajednica, zadružnih asocijacija, strukovnih komora i komorskih udruženja, gospodarsko-interesnih udruženja, agencija u poljoprivredi i ustanova iz  područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva KLASA: 402-08/20-01/11, UR BROJ: 2163/1-01/11-20-02 od 10. rujna 2020., Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije raspisuje

Javni poziv
za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2020. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama

Preuzmite poziv u pdf formatu

Dokumentacija