Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2019. godinu

Temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09 i 4/13, 16/16 i 1/17, 2/2017), Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz
područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2019. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama Klasa: 402-01/19-01/119, Ur. broj: 2163/1-03/18-19-03 od 14. svibnja. 2019. godine, te Obrazaca konačne ocjene prijave i prijedloga za odobravanje financijskih sredstava programa/projekata od 24. srpnja 2019. godine, razmatrajući prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 30. srpnja 2019. godine donio je slijedeću

O D L U K U
O dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2019. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama

Preuzmite Odluku u pdf formatu