Odluka o izmjenama odluke o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije - Regione Istriana za 2020. godinu

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske ("Narodne Novine" br. 41/20), članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 16/17 i 19/17) i članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije, dana 24. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE
o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije - Regione Istriana za 2020. godinu

Preuzmite Odluku u pdf formatu