Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti

Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije donio je 27. ožujka 2020. godine Odluku o stavljanju van snage dijela Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti, kojom se poništava Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2020. godini, u dijelu koji se odnosi na 02. Prioritetno područje: odgoj i obrazovanje, sport i tehnička kultura i znanost. Tekst Odluke nalazi se ovdje.