Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti

Na temelju članaka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09., 4/13., 16/16., 2/17., 2/18. i 30/18. - pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 66. Statuta Istarske županije i člankom 47. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, dana 14. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o stavljanju van snage dijela Odluke o načinu raspodjele raspoloživih
sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu
financijskih podrški za projekte malih vrijednosti

Preuzmite Odluku u pdf formatu