Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca za međunarodne projekte

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije raspisuje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 
u Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije,
Odsjek za zaštitu prirode i okoliša

Na radno mjesto: 

Viši/a stručni/a suradnik/ca za međunarodne projekte - jedan/na izvršitelj/ica za do pola radnog vremena, na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutne službenice do povratka na posao (mjesto rada Pula).

Preuzmite Natječaj u pdf formatu: