Poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja poduzetnika "Poduzetnik Istarska županija 2020."

P O Z I V

bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja poduzetnika "Poduzetnik Istarska županija 2020."


Na temelju članka 3. Odluke Zamjenika župana koji obnaša dužnost Župana o provedbi Programa kreditiranja poduzetnika  "Poduzetnik Istarska županija 2020." KLASA: 302-02/20-01/02, URBROJ: 2163/1-01/8-20/02 od 17. kolovoza 2020.

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo

o b j a v lj u j e

P O Z I V

bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja poduzetnika
"Poduzetnik Istarska županija 2020."

Poziv - cijeli sadržaj

Prilozi: