Oglasna ploča Istarske županije

Postavljanje privremenog zastupnika osobi nepoznatog prebivališta Giorgini Giovanetti i nepoznatim nasljednicima, u predmetu utvrđenja statusa imovine, po prijedlogu Općine Oprtalj-Portole

Postavljanje privremenog zastupnika osobi nepoznatog prebivališta Giorgini Giovanetti i nepoznatim nasljednicima, u predmetu utvrđenja statusa imovine, po prijedlogu Općine Oprtalj-Portole

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, temeljem članka 34. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09, 110/21, dalje u tekstu: …

Giovanni Velicogna i dr. – nepotpuno izvlaštenje nekretnina u k.o. Zamask, javna objava zaključka

Giovanni Velicogna i dr. – nepotpuno izvlaštenje nekretnina u k.o. Zamask, javna objava zaključka

Temeljem odredbe čl. 83. i čl. 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09, 110/21), javno se objavljuje Zaključak, Upravnog odjela za opću upravu i imovinskopravne poslove, Odsjeka za imovinskopravne poslove i …

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu

Obavijest o provođenju javne rasprave u sklopu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna“ za ekološku mrežu. Obavijest o provođenju javne rasprave Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za …

Rodolfo Nacinovich, postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Kožljak

Rodolfo Nacinovich, postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Kožljak

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja (ustanovljenjem prava služnosti) k.č.br. 69/1 k.o. Kožljak, radi rekonstrukcije i …

Osvaldo Ines i dr., postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Kožljak

Osvaldo Ines i dr., postavljanje privremenog zastupnika, nepotpuno izvlaštenje u k.o. Kožljak

Istarska županija-Regione Istriana, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja (ustanovljenjem prava služnosti) k.č.br. 69/2 k.o. Kožljak, radi rekonstrukcije i …

Postavljanje privremenog zastupnika osobi nepoznata prebivališta Elizabeti Brajko, u predmetu nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje vodovodnog ogranka Triban-Buje-Kaštanjari, po prijedlogu Istarski Vodovod d.o.o.

Postavljanje privremenog zastupnika osobi nepoznata prebivališta Elizabeti Brajko, u predmetu nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje vodovodnog ogranka Triban-Buje-Kaštanjari, po prijedlogu Istarski Vodovod d.o.o.

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva Istarski Vodovod d.o.o., za proizvodnju i distribuciju vode, Sv. Ivan 8, Buzet, …

Postavljanje privremenog zastupnika osobi nepoznata prebivališta Marii Antonini, u predmetu nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje vodovodnog ogranka Triban-Buje-Kaštanjari, po prijedlogu Istarski Vodovod d.o.o.

Postavljanje privremenog zastupnika osobi nepoznata prebivališta Marii Antonini, u predmetu nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje vodovodnog ogranka Triban-Buje-Kaštanjari, po prijedlogu Istarski Vodovod d.o.o.

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva Istarski Vodovod d.o.o., za proizvodnju i distribuciju vode, Sv. Ivan 8, Buzet, …

Postavljanje privremenog zastupnika osobi nepoznata prebivališta Antoniu Sainu, u predmetu nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje vodovodnog ogranka Triban-Buje-Kaštanjari, po prijedlogu Istarski Vodovod d.o.o.

Postavljanje privremenog zastupnika osobi nepoznata prebivališta Antoniu Sainu, u predmetu nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje vodovodnog ogranka Triban-Buje-Kaštanjari, po prijedlogu Istarski Vodovod d.o.o.

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva Istarski Vodovod d.o.o., za proizvodnju i distribuciju vode, Sv. Ivan 8, Buzet, …

Postavljanje privremenog zastupnika osobama nepoznata prebivališta Richteru Giovanniu i dr.,, u predmetu nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje vodovodnog ogranka Triban-Buje-Kaštanjari, po prijedlogu Istarski Vodovod d.o.o.

Postavljanje privremenog zastupnika osobama nepoznata prebivališta Richteru Giovanniu i dr.,, u predmetu nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje vodovodnog ogranka Triban-Buje-Kaštanjari, po prijedlogu Istarski Vodovod d.o.o.

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva Istarski Vodovod d.o.o., za proizvodnju i distribuciju vode, Sv. Ivan 8, Buzet, …

Istarski vodovod d.o.o., Sveti Ivan, Buzet, Omnitechnics d.o.o., Mate Vlašića 26/31, Poreč i drugi - osiguranje dokaza, vodovodna mreža naselja Bolnica i dovodni cjevovod kč. br. 4027/18, k.o. Poreč, javna objava rješenja

Istarski vodovod d.o.o., Sveti Ivan, Buzet, Omnitechnics d.o.o., Mate Vlašića 26/31, Poreč i drugi - osiguranje dokaza, vodovodna mreža naselja Bolnica i dovodni cjevovod kč. br. 4027/18, k.o. Poreč, javna objava rješenja

Temeljem odredbe članka 94. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91., 103/96.) javno se objavljuje akt/rješenje Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjeka za imovinsko pravne poslove …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 12