Distribucijski sustav

Distribucijski sustav sastoji se iz plinovodne distribucijske mreže, odorizacijske stanice, te redukcijskih stanica. Sustav  se opskrbljuje plinom  iz transportnog sustava u mjerno-redukcijskoj stanici te ga dostavlja krajnjem kupcu. Plinovodna distribucijska mreža u najvećem dijelu je niskotlačna, a samo glavni i dobavni pravci mogu biti srednje odnosno čak i visokotlačni. Plin koji se koristi u širokoj potrošnji odorizira se u odorizacijskoj stanici u svrhu dodatne sigurnosti neželjenog propuštanja kako mreže tako i kućnih instalacija, kako bi ga ljudski nos osjetio. Distribucijske mreže imaju zbog tehničkih razloga različita tlačna područja, a redukcijske stanice služe da reduciraju tlak plina kod prijelaza iz višeg tlačnog područja u niže.

U cilju bržeg razvoja projekta distribucijski sustav Istre podijeljen je u dva dijela:

  • Južno distribucijsko područje obuhvaća područja gradova i općina Pule,Vodnjana, Medulina, Ližnjana i Fažane. Koncesiju za ovo područje dobio je postojeći distributer plina na tom području, Plinara Pula. Odorizacijska stanica, 8,5 km dugačak visokotlačni priključni plinovod (Terminal Pula - Nova plinara), te 16 km srednjetlačni plinovod (Nova plinara - Stara plinara su izgrađeni, što znači da su svi preduvjeti opskrbe široke potrošnje na tom teritoriju ostvareni. Slijedi rekonstrukcija 92 km postojeće plinovodne mreže koja će sukladno terminskom planu trajati četiri godine.
  • Sjeverno distribucijsko područje koje u prvoj fazi obuhvaća područja Rovinja, Vrsara, Poreča, Umaga i Labina. U tijeku je izrada natječajne dokumentacije (koja uključuje i projektnu dokumentaciju), te raspisivanje javnog natječaja.


Odstupanje od rečenog je plinovod MRS Kršan - PMRS Pićan-jug koji opskrbljuje prirodnim plinom navedenu industrijsku zonu, a koji je izgrađen i pušten u pogon 2008. Trenutno je na sustav priključen jedan kupac - Tvornica kamene vune Rockwol Adriatic s potencijalnom godišnjom potrošnjom 3,5 mln.m³.