Izgradnja Sustava javnog navodnjavanja Petrovia

Početak projekta: 2018. godine ishodovana je lokacijska dozvola, te njezine izmjene u 2020. godini. U tijeku je izrada glavno izvedbene i tender dokumentacije s ciljem ishodovanja građevinske dozvole te prijave izgradnje projekta na financiranje putem EU fondova.

Vrijednost: 135 milijuna kuna

Projektna dokumentacija: Hrvatske vode sufinanciraju 80% ukupnog iznosa ugovora, a Istarska županija (u suradnji s Gradom Umagom) 20%.

Izgradnja: putem Programa ruralnog razvoja RH – kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj EU u udjelu 85 % te putem državnog proračuna 15 %.