Cestovni promet

Prva prostorno planska definicija osnovne cestovne mreže u Istri sadržana je u Regionalnom prostornom  planu Istre, dovršenom 1968. godine, a Prostorni plan iz 1983. unosi novost na način da težišnu prometnu točku u povezivanju zapadnog i istočnog prostora Istre spušta iz čvora Baderna u čvor Kanfanar. Prostorni plan Istarske županije, koji je usvojen u veljači 2002. godine potvrdio je istu koncepciju.

Slijedeći zacrtanu koncepciju započela je izgradnja Istarskog ipsilona. Kako bi se osigurala održivost projekta, izgradnja Istarskog ipsilona provedena je fazno prateći razinu prometa.

Dovršetkom prve faze projekta i poluprofila autoceste osigurana je povezanost Rijeke i Umaga s Pulom, što je snažno utjecalo na turistički razvoj Istre. Druga faza projekta realizirana je u rekordnom roku od dvije i pol godine pa su tako 2010. puštanjem u promet prvih 100 km autoceste u Istri spojeni Umag, Pula i Pazin.

Zadnja faza projekta predviđa dionicu od Pazina do čvora Matulji, uključujući drugu cijev tunela Učka, čime će autocestom biti spojen pravac Rijeka-Pula.

Ukupna duljina cesta u Istarskoj županiji je 1.812,95 km:

  • državne ceste -  380,2 km
  • županijske ceste - 698,95 km
  • lokalne ceste - 733,8 km