Upravni odjel župana

Adresa: Pula, Flanatička 29 (pogledaj mapu)
Tel: 052/352-105, 352-122
Faks: 052/352-123, 052/352-104
E-mail: kabinet@istra-istria.hr
Pročelnik: Ivan Glušac

Ustrojstvo Upravnog odjela župana:

Odsjek za uslužno-tehničke poslove

Adresa: Pula, Flanatička 29 (pogledaj mapu)
Tel: 052/352-199
Faks: 052/352-165
E-mail: sasa.zmak@istra-istria.hr
Voditelj: Saša Žmak

Odsjek za lokalnu i međuregionalnu suradnju i protokol

Adresa: Pula, Flanatička 29 (pogledaj mapu)
Tel: 052/352-101
Faks: 052/352-104
E-mail: franca.moscarda@istra-istria.hr
Voditeljica: Franca Moscarda

Odsjek za informatizaciju i digitalizaciju

Adresa: Pula, Flanatička 29 (pogledaj mapu)
Tel: 052/352-193
Faks: 052/352-104
E-mail: bozidar.racki@istra-istria.hr
Voditelj: Božidar Rački