Jedinstveni digitalni pristupnik

 

 

Digitalna transformacija ima temeljni utjecaj na unutarnje tržište, jedno od najopipljivijih postignuća Europske unije (EU). Stvaranje istinskog jedinstvenog digitalnog tržišta - na kojem je osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala i gdje pojedinci i tvrtke mogu neprimjetno pristupiti i vršiti mrežne aktivnosti pod uvjetima poštene konkurencije i uz visoku razinu potrošača i zaštita osobnih podataka, bez obzira na njihovo državljanstvo ili mjesto prebivališta - jedan je od stalnih ključnih prioriteta EK-a.

Temeljna pravila javne politike (EU/EGP)

  1. Transparentnost i jednostavnost svih regulatornih informacija, prije svega o procedurama, zahtjevima i uvjetima za uslužne djelatnosti
  2. Lakše pokretanje poslovanja i pristup tržištu usluga kroz administrativno pojednostavljenje i digitalizaciju procedura, općenito i za pojedine uslužne djelatnosti
  3. Veća integracija jedinstvenog tržišta kroz prekograničnu slobodu pružanja usluga odnosno odsutnost obveze poslovnog nastanka u RH za pružatelje usluga (EU/EGP)

Istarska županija i JDP

Istarska županija uključila se u uspostavu Jedinstvenog digitalnog pristupnika sukladno Uredbi (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, kao i Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.
Jedinstvenim digitalnim pristupnikom Istarska županija želi omogućiti  pristup svim svojim uslugama i informacijama o pravima, obvezama i pravilima utvrđenima u pravu Unije i nacionalnom zakonodavstvu, a koje su primjenjive na korisnike koji ostvaruju ili namjeravaju ostvariti svoja prava koja proizlaze iz prava Unije u pogledu unutarnjeg tržišta u područjima navedenima u Prilogu I. Uredbe.

Teme