Podaci

Naziv: IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću 
English IRENA Istrian Regional Energetic Agency for Energetic Activities Limited Liability Company (Ltd.) 
Italiano IRENA Agenzia Energetica Regionale dell'Istria per attivita energetiche societa a responsabilita limitata (s.r.l.) 
IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. 

Nadležni sud: Trgovački sud u Pazinu 
MBS: 130036684 
OIB: 15317120721 
Sjedište/adresa: Labin (Grad Labin), Rudarska 1 
Temeljni kapital: 250.000,00 kuna  
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću 

Predmet poslovanja:

 • promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša 
 • promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije 
 • pružanje usluge tehničke i financijske pomoći projekata energetske efikasnosti i uštede energije u domaćinstvima 
 • izrada prijedloga optimiziranja energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u objektima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
 • poticanje regionalnog gospodarstva na uključivanje i sudjelovanje u razvojnim projektima na energetskom polju 
 • organizacija savjetovanja, stručnih skupova, seminara, tečajeva i poduka vezanih za energetsku efikasnost, uštedu energije i korištenje obnovljivih izvora energije 
 • izrada energetskih statistika i energetskih bilanci područja istarske županije, te područja pojedinog grada/općine s područja Istarske županije 
 • planiranje razvoja energetskih sustava područja Istarske županije i područja pojedinog grada/općine s područja lstarske županije (izrada master planova) 
 • izrada studija izvedivosti projekata energetske učinkovitosti, te provedba istih 
 • tehničko ispitivanje i energetska analiza projekata (energetski audit) 
 • suradnja sa sličnim institucijama na državnom i međunarodnom nivou na energetskim razvojnim projektima 
 • izrada prijave projekata vezanih za pozive javnih natječaja za sufinanciranje ili dodjele bespovratnih sredstava 
 • edukacija vezana za energetsku efikasnost, uštedu energije, korištenje obnovljivih izvora energije i zaštitu okoliša 
 • oglašavanje i nakladništvo vezano za energetski sektor i zaštitu okoliša 
 • izdavačka i nakladnička djelatnost 
 • izrada i upravljanje bazama podataka 
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja 
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem 
 • tehničko ispitivanje i analiza 
 • pružanje usluga promidžbe (reklame i propagande) 
 • računalne i srodne djelatnosti 

Osnivači/članovi društva

ISTARSKA ŽUPANIJA, OIB: 90017522601, Pazin, Dršćevka 3

Osobe ovlaštene za zastupanje

DALIBOR JOVANOVIĆ
- direktor
- zastupa samostalno i pojedinačno

 

Društvo  IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o., OIB: 15317120721, Rudarska 1, 52220 Labin objavljuje:

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

I.

Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) naručitelj IRENA u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja):

MELES FACTORY d.o.o., , OIB: 65988386038, Štrmac 1, 52231 Sveta Nedjelja

NOVATEC d.o.o., OIB: 20760389438, Marcilnica 70, 52220 Labin

NOVATEC ROBOTICS d.o.o., OIB: 21105042220, Marcilnica 70, 52220 Labin

NOVATEC MOBILITY j.d.o.o., OIB:32208169748, Marcilnica 70, 52220 Labin

Pula Film Festival, OIB: 12904220272, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula

VILLA ANNETTE d.o.o., OIB: 10964903377, Raška 24, 52221 Rabac

II.

Ovaj  popis objavljuje se na internetskoj stranici naručitelja.

 

 

Dokumenti

Pravni odnosi

Donacije

Planovi poslovanja

Nabava

Odluke:

Ostali akti i dokumenti

Zakon o proračunu NN 144/21

Natječaji

Javni natječaj za radno mjesto: Stručni/a suradnik/ca za pitanja energetske tranzicije

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 9. svibnja 2024. godine objavljuje Javni natječaj za radno mjesto: Stručni/a suradnik/ca za pitanja energetske tranzicije. Rok za prijavu je je 24. svibnja 2024. g.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje:

---

Javni natječaj za radno mjesto: Stručni/a suradnik/ca za provedbu EU projekata

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 9. svibnja 2024. godine objavljuje Javni natječaj za radno mjesto: Stručni/a suradnik/ca za provedbu EU projekata. Rok za prijavu je je 24. svibnja 2024. g.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje:

---

Javni natječaj za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca za računovodstvene poslove 

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 15. travnja 2024. godine objavljuje Javni natječaj za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca za računovodstvene poslove / Pravnik/ca. Rok za prijavu je je 30. travanj 2024. g.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje:

---

Javni natječaj za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca za pravne poslove / Pravnik/ca

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 15. travnja 2024. godine objavljuje Javni natječaj za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca za pravne poslove / Pravnik/ca. Rok za prijavu je je 30. travanj 2024. g.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje:

---

Javni poziv za sudjelovanje učenika srednjoškolske ustanove s područja Istarske županije u edukacijskoj radionici "Kids can do it" 

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 07. ožujka 2024. godine objavljuje Javni poziv za sudjelovanje učenika srednjoškolske ustanove s područja Istarske županije u edukacijskoj radionici "Kids can do it". Rok za dostavu zahtjeva je petak, 22. ožujka 2024. g. do 15:00 sati. 

Tekst Javnog poziva, Prijavu na poziv i Izjavu odgovorne osobe moguće je preuzeti ovdje:

 

Javni poziv zatvoren je 22. ožujka 2024. godine u 15:00 sati.

Dana 22. ožujka 2024. godine IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru korisnika. Odluka se može preuzeti u nastavku:

---

Javni poziv za sudjelovanje u edukacijskom ciklusu projekta JETforCE

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 27. veljače 2024. godine objavljuje Javni poziv za sudjelovanje u edukacijskom ciklusu projekta JETforCE. Rok za dostavu zahtjeva je petak, 8. ožujka 2024. g. do 12:00 sati. 

Tekst Javnog poziva, prijavu na poziv i izjavu o suglasnosti moguće je preuzeti ovdje:

 

Javni poziv zatvoren je 8. ožujka 2024. godine u 12:00 sati.

Dana 15. ožujka 2024. godine IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru korisnika. Odluka se može preuzeti u nastavku:

---

Javni natječaj za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca za pravne poslove / Pravnik/ca

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 15. veljače 2024. godine objavljuje Javni natječaj za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca za pravne poslove / Pravnik/ca. Rok za prijavu je je 1. ožujak 2024. g.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje:

 

Dana 15. ožujka 2024. godine IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o poništenju Javnog natječaja. Odluka se može preuzeti u nastavku:

---

Javni poziv za donaciju Glavnog projekta integrirane fotonaponske elektrane za potrebe ranjivih skupina

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 15. studenog 2023. godine objavljuje Javni poziv za donaciju Glavnog projekta integrirane fotonaponske elektrane za potrebe ranjivih skupina. Rok za dostavu zahtjeva je 27. studeni 2023. g. do 12:00 sati.

Tekst Javnog poziva, Zahtjev za donaciju i Izvješće o statusu donacije u naravi moguće je preuzeti ovdje:

 

Javni poziv zatvoren je 27. studenog 2023. godine u 12:00 sati.

Dana 28. studenog 2023. godine IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru primatelja donacije. Odluka se može preuzeti u nastavku:

---

Poziv za dostavu ponuda za JN-9/2023 - "Izrada studije planiranja razvoja uključive vjetroelektrane na moru"

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 7. studenog 2023. g. objavljuje poziv za dostavu ponuda za JN-9/2023 - "Izradu studije planiranja razvoja uključive vjetroelektrane na moru" koja se izrađuje u sklopu aktivnosti COOPwind inicijative. Na ovaj postupak ne primijenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda je 16.11.2023. g. do 15:00 sati.  

Poziv na dostavu ponuda te ponudbeni list i troškovnik moguće je preuzeti putem slijedećih poveznica:

---

Javni poziv za donaciju opreme energetskom info demo centru s područja Istarske županije

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 06. studenog 2023. godine objavljuje Javni poziv za donaciju opreme energetskom info demo centru s područja Istarske županije. Rok za dostavu zahtjeva je 22. studeni 2023. g. do 16:00 sati.

Tekst Javnog poziva, Zahtjev za donaciju, Izjavu odgovorne osobe i Izvješće o statusu donacije u naravi moguće je preuzeti ovdje:

 

Javni poziv zatvoren je 22. studenog 2023. godine u 16:00 sati.

Dana 23. studenog 2023. godine IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru korisnika. Dana 24. studenog 2023. godine IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o donaciji. Odluke se mogu preuzeti u nastavku:

---

Poziv za dostavu ponuda za JN-9/2023 - "Izrada studije planiranja razvoja uključive vjetroelektrane na moru"

 

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 16. listopada 2023. g. objavljuje poziv za dostavu ponuda za JN-9/2023 - "Izradu studije planiranja razvoja uključive vjetroelektrane na moru" koja se izrađuje u sklopu aktivnosti COOPwind inicijative. Na ovaj postupak ne primijenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda je 03. studeni 2023. g. do 13:00 sati.  

Poziv na dostavu ponuda te ponudbeni list i troškovnik moguće je preuzeti putem slijedećih poveznica:

---

Poziv za dostavu ponuda za JN-6/2022 - "Akcije čišćenja podmorja i provedba monitoringa morskog otpada u sklopu projekta MARLESS"

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 27. travnja 2022. g. objavljuje poziv za dostavu ponuda za JN-6/2022 - "Akcije čišćenja podmorja i provedba monitoringa morskog otpada u sklopu projekta MARLESS". Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda je 16.05.2022. godine do 12:00.

Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik moguće je preuzeti putem slijedećih poveznica:

---

Dana 17. svibnja 2022. godine IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru ponuditelja. Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Poziv za dostavu ponuda za JN-5/2022  - "Izrada promotivnih materijala za potrebe MARLESS"

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 12. travnja 2022. g. objavljuje poziv za dostavu ponuda za JN-5/2022  - "Izrada promotivnih materijala za potrebe MARLESS''. Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Rok za dostavu ponuda je 19.04.2022. godine do 11:00. Ponuditelji mogu dati ponudu za jednu ili obje grupe.

Poziv za dostavu ponuda i ponudbeni list/troškovnik  moguće je preuzeti putem slijedećih poveznica:

---

Dana 19. travnja 2022. godine IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru ponuditelja:

Poziv za dostavu ponuda za izradu tehničke dokumentacije za potrebe projekata COASTENERGY i HAPPEN te izvatka troškovnika za potrebe energetske obnove doma zdravlja u Motovunu

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 10. kolovoza 2021. g. objavljuje poziv za dostavu ponuda za izradu tehničke dokumentacije za potrebe projekata COASTENERGY i HAPPEN te izvatka troškovnika za potrebe energetske obnove doma zdravlja u Motovunu. Poziv za dostavu ponuda, ponudbeni list, troškovnik i anekse moguće je preuzeti putem slijedećih poveznica:

---

Natječaj je zatvoren 31.08.2021. u 15.00 sati.

Dana 07. rujna 2021. godine IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru korisnika. Dokumentaciju vezanu uz natječaj možete preuzeti u nastavku: 

---

Javni poziv za izradu projektne dokumentacije u svrhu energetske uštede u stambenim zgradama na području općine Raša u sklopu HORIZON2020 Eu projekta HAPPEN

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 19. svibnja 2021. g. objavljuje Javni poziv za izradu projektne dokumentacije u svrhu energetske uštede u stambenim zgradama na području općine Raša u sklopu HORIZON2020 Eu projekta HAPPEN - Holistic AProach and Platform for the deep renovation of the med residential built ENvironment. 

Tekst Javnog poziva, Prijavni obrazac i Aneks tipologije zgrada moguće je preuzeti ovdje:

IZMJENA JAVNOG POZIVA - Temeljem odluke Direktora izvršene su izmjene i nadopune Javnog poziva. Ažuriranu verziju Javnog poziva i Prijavnog obrasca moguće je preuzeti ovdje:

Dana 23. lipnja 2021. IRENA - Istartka Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku  i Prijedlog o odabiru korisnika. Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

Javni poziv za financiranje izrade tehničke dokumentacije i studije izvodljivosti ugradnje dizalice topline morska voda/voda putem EU projekta COASTENERGY

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 14. svibnja 2021. g. objavljuje Javni poziv za financiranje izrade tehničke dokumentacije i studije izvodljivosti ugradnje dizalice topline morska voda/voda putem EU projekta COASTENERGY za projekte povećanja energetske učinkovitosti javnih zgrada koja su klasificirana kao kulturna dobra. Tekst javnog poziva i prijavni obrazac moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1:

Prilog 2:

Dana 24. svibnja 2021. g. IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru korisnika. Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

Poziv na dostavu ponuda za izradu Analize potencijala iskorištavanja toplinske energije mora i energije valova na zapadnoj obali Istarske županije za potrebe EU projekta COASTENERGY

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 21. listopada 2020. g. objavljuje poziv na dostavu ponuda za izradu Analize potencijala iskorištavanja toplinske energije mora i energije valova na zapadnoj obali Istarske županije za potrebe EU projekta COASTENERGY programa Interreg Italija-Hrvatska. Poziv na dostavu ponuda, ponudbeni list i troškovnik moguće je preuzeti putem slijedećih poveznica:

Natječaj je zatvoren 09. studenog 2020. g. u 16:00 sati a Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude možete pregledati putem slijedeće poveznice:

----------------------------------------------------------------------------------

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 11. siječnja 2019. g. na temelju odredbe članka 8. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, objavljuje natječaj nabave za izmjenu građevinske stolarije za potrebe uredskog prostora IRENA-e Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o. u sklopu zgrade na adresi Rudarska 1, 52220 Labin.

Natječaj je zatvoren 21.01.2019. u 16.00 sati.

Dokumentaciju vezanu uz natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Poziv na dostavu ponuda

- Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2 - Ponudbeni list

- Ponudbeni list

Prilog 3 - Troškovnik

- Troškovnik

Prilog 4 - Upisnik o zaprimanju ponuda

- Upisnik o zaprimanju ponuda

Prilog 5 - Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda

- Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda

Prilog 6 - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Prilog 7 - Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

- Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

----------------------------------------------------------------------------------

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 11. prosinca 2017. raspisuje natječaj za zapošljavanje na radno mjesto: 

Stručni suradnik/ca za provedbu EU projekata - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom;

Tekst natječaja za zapošljavanje na natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Natječaj za zapošljavanje

- Natječaj za zapošljavanje 

 ----------------------------------------------------------------------------------

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 17. travnja 2018. g. objavljuje Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije putem EU projekta ENERJ za projekte povećanja energetske učinkovitosti javnih zgrada koja su klasificirana kao kulturna dobra. Tekst javnog poziva i dokumentaciju za prijavu na natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Javni poziv

 - Javni poziv

Prilog 2 - Prijavni obrazac

 - Prijavni obrazac

Prilog 3 - Sporazum o suradnji

 - Sporazum o suradnji

Dana 24. travnja 2018. g. IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija objavljuje nadopunu i ispravak Javnog poziva kojeg možete preuzeti u nastavku:

Prilog 4 - Nadopuna i ispravak Javnog poziva

- Nadopuna i ispravak Javnog poziva

Dana 03. svibnja 2018. g. IRENA - Istarska REgionalna Energetska Agencija objavljuje odgovore na postavljena pitanja a možete ih preuzeti u nastavku:

Prilog 5 - Pitanja i odgovori

 - Pitanja i odgovori

Dana 18. svibnja 2018. g. IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru korisnika. Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

Prilog 6 - Odluka

- Odluka

Prilog 7 - Prijedlog o odabiru korisnika

- Prijedlog o odabiru korisnika

Prilog 8 - Odbijena prijava

- Odbijena prijava

 ----------------------------------------------------------------------------------

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 13. kolovoza 2018. raspisuje natječaj za zapošljavanje na radno mjesto: 

Stručni suradnik/ca za provedbu EU projekata - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom;

Tekst natječaja za zapošljavanje na natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Natječaj za zapošljavanje

- Natječaj za zapošljavanje 

 ----------------------------------------------------------------------------------

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 8. listopada 2018. g. objavljuje Javni poziv za testiranje potencijala korištenja plitke geotermalne energije putem EU projekta HAPPEN. Tekst javnog poziva i dokumentaciju za prijavu na natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Javni poziv

- Javni poziv

Prilog 2 - Prijavni obrazac

- Prijavni obrazac

Prilog 3 - Sporazum o suradnji

- Sporazum o suradnji

Dana 15. listopada 2018. g. IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru korisnika. Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

Prilog 4 - Prijedlog o odabiru korisnika

Prilog 5 - Odluka o odabiru korisnika

 ----------------------------------------------------------------------------------

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija dana 23. listopada 2018. raspisuje natječaj za zapošljavanje na radno mjesto: 

Stručni suradnik/ca za provedbu EU projekata - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom;

Tekst natječaja za zapošljavanje na natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Natječaj za zapošljavanje