LOGO ZDRAVA ISTRA / ISTRIA SANA

Logo Zdrava Istra-Istria sana se sastoji od zaštitnog znaka i natpisa Zdrava Istra / Istria sana. Dizajniran je u nekoliko kombinacija boja i u crno-bijelim verzijama.
Nositelji projekta sufinanciranih od strane Istarske županije dužni su u svim publikacijama, pisanim materijalima, prezentacijama, internetskim stranicama kao i događanjima koje organiziraju navesti ili objaviti Županiju kao sufinancijera provedbe projekta na način da istaknu rečenicu "Ovaj projekt sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije".
Uz istaknutu rečenicu potrebno je koristiti i logo Zdrave Istre - Istrie sane, uzimajući u obzir slijedeće:
• Logo se može preuzeti sa ove stranice u jpg obliku, koristeći verziju koja najbolje odgovara dizajnu materijala na koji se stavlja
• Ukoliko vam je potrebna veća rezolucija javite se na e-mail adresu zdr.soc.skrb(AT)istra-istria.hr
• Logo se može koristiti samo u obliku i bojama koje su dostupne na ovoj stranici, nije dozvoljeno mijenjati njegove boje
• Nije dozvoljeno mijenjati proporcije loga (rastezanje ili razvlačenje u jednom smjeru, rotiranje)
• Nije dozvoljeno inkorporirati dijelove loga u neki drugi znak, logo Zdrava Istra / Istria sana se koristi odvojeno i zasebno
Županija ne odgovara za sadržaj i izgled svih publikacija, pisanih materijala, prezentacija, internetskih stranica i događanja koje organiziraju Nositelji projekta.

Logo klasičan

Logo boja 2

Logo boja 3

Logo crna podloga

Logo bijela podloga