Misija zdrave Istre


SPAJAMO LJUDE, ZNANJA I POLITIKE KOJI ZA SVOJE GRAĐANE ŽELE OSIGURATI ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE!

• Spajamo ljude, znanja i politike kako bismo stvorili socijalno i prirodno okruženje u očuvanju zdravlja i osigurali dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga svima na načelu ravnopravnosti i solidarnosti s ranjivim skupinama.
• Potičemo interdisciplinarni  i međusektorski  pristup radi interesnog okupljanja i mobilizacije aktera u zajednici i njihovog participiranja u razvoju učinkovitih zdravstvenih i socijalnih programa te stvaranja mreža međusobne podrške.
• Delegiramo uspješne programe relevantnim ustanovama radi osiguranja stabilnog i dugoročnog sustava upravljanja procesima, a time i kvalitetnijeg upravljanja Planom za zdravlje i socijalno blagostanje.
• Surađujemo sa stručnom javnošću oko tema relevantnih za zdravlje i time stvaramo novu javnu sferu koja  omogućuje veću vidljivost Plana za zdravlje i socijalno blagostanje, ali i  doprinosi donošenju kvalitetnih zdravstvenih i socijalnih politika u Istri.