Prihvatilište za beskućnike u Puli

Početkom 2012. godine na inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Pula je organizirano Prihvatilište za beskućnike u Puli. Obzirom da je zakonom data obveza lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za osiguravanjem sredstava za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga prihvatilišta za beskućnike, dana 5. lipnja 2012. godine sklopljen je Sporazum između Istarske županije, Grada Pule i Gradskog društva Crvenog križa Pula o sufinanciranju troškova Prihvatilišta za beskućnike za 2012. godinu (kontinuirano se sklapaju godišnji sporazumi).

Sporazumom je definiran način  sufinanciranja Prihvatilišta od strane Grada Pule i Istarske županije sukladno prijedlogu programa Gradskog društva Crvenog križa Pula i Zakonu o socijalnoj skrbi.

Prihvatilište pruža usluge privremenog smještaja odraslim osobama - beskućnicima s prebivalištem ili uobičajenim boravištem  na području Istarske županije.

Tijekom privremenog smještaja korisnicima se osigurava: prihvat, stanovanje, prehrana, nabava prijeko potrebne odjeće i obuće, održavanje osobne higijene, stručna psihosocijalna pomoć, osnovna briga o zdravlju, organizirano provođenje edukativnih i radnih aktivnosti, slobodnog vremena te  druge usluge ovisno o  potrebama i potencijalima korisnika.

O prijemu korisnika u Prihvatilište odlučuje Povjerenstvo za prijem i otpust korisnika na osnovu prijedloga nadležnog Centra za socijalnu skrb, jedinice lokalne samouprave, zdravstvenih službi i/ili individualne zamolbe.

Kontakt

Voditeljica: Helena Babić
Adresa: Valturska 61, 52100 Pula
Telefon: 091 223 1035
Web: http://www.crvenikrizpula.hr/index.php?id=83