Kratki opis projekta

Projekt Jadranska mreža prevencije kardiovaskularnih bolesti LOVE YOUR HEART je financiran u sklopu drugog poziva za projekte Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic EU. Putem partnera i suradnika uključuje različita područja Jadranske regije u Hrvatskoj, Italiji i Albaniji. Projekt traje 3 godine (1.10.2012. - 30.09.2015.), a ukupni proračun iznosi 1.360.470,00 eura. Od tog iznosa, 738.300,00 eura je određeno za aktivnosti u Istarskoj županiji.

Vodeći partner u projektu je Istarska županija (Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb), a ostali partneri su Istarski domovi zdravlja (IDZ), Opća bolnica Pula, 3 talijanska partnera (Scuola Centrale Formazione - Mestre; Azienda ULSS n.14 - Chioggia i Casa di cura Madonna della salute - Porto Viro) i jedan albanski partner (ADRA Albania). Posebnu dimenziju projektu daju i brojni suradnici, među kojima izdvajamo hrvatske suradnike - Školu narodnog zdravlja Andrija Štampar, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Zadarsku županiju, te Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.     

Glavni ciljevi projekta su slijedeći:
1) Stvoriti preduvjete za učinkovitu prevenciju kardiovaskularnih bolesti (KVB) putem razmjene iskustava i znanja među partnerima, te osiguravanjem resursa i  infrastrukture za rad.
2) Razviti stručan i održiv program prevencije KVB pomoću postojećih i novih međunarodnih i međuregionalnih "mreža", te integrativne suradnje između upravnih tijela, zdravstvenih ustanova i civilnog sektora koji se bave prevencijom KVB.
3) Pripremiti edukativne materijale za profesionalce
4) Pripremiti edukativne materijale za građane
5) Osnovati Centar za prevenciju KVB u Istri i Tirani, te njihov rad u smislu poboljšanja procesa ranog otkrivanja rizičnih čimbenika, brzine pružanja usluga visoko rizičnim pacijentima i poboljšanja praćenja njihovog stanja.

Detaljniji opis aktivnosti koje se provode u Istarskoj županiji sastavni su dio Operativnih planova aktivnosti Plana za zdravlje i socijalnog blagostanja pod prioritetom Prevencija kardiovaskularnih bolesti.

Prezentacije Projekta i njegovih rezultata

Rezultati rada liječnika obiteljske medicine i sustava certificiranja (korišteni materijali, prezentacije i rezultati)