Eventi u projektu LOVE YOUR HEART

Eventi su projektu LOVE YOUR HEART organizirani su kao promotivne aktivnosti za javnost (građanstvo) i kao edukativni susreti za profesionalce različitih struka (zdravstveni djelatnici, odgojno-obrazovni djelatnici, ugostitelji, psiholozi,...).