Tim za zdravlje Istarske županije

Županijska skupština je 29. lipnja 2011. godine imenovala novi sastav posebnog multidisciplinarnog županijskog Tima za zdravlje Istarske županije.

Tim je sastavljen od predstavnika upravnih odjela Istarske županije, zdravstvenih i socijalnih institucija, predstavnika jedinica lokalne samouprave i civilnog sektora.

Osnovni zadaci Tima jesu koordiniranje provedbe Plana za zdravlje; strateško promišljanje godišnjih operativnih akcijskih planova sukladno postavljenim dugoročnim ciljevima; suradnja sa Savjetom za zdravlje, povjerenstvima i radnim grupama na provedbi Plana za zdravlje; javno predstavljanje provedbe i postignuća.

 

Članovi Tima (imenovani 2013. godine):

Sonja Grozić-Živolić
Valerio Drandić
Davorka Maras-Tkačuk
Roberta Katačić
Romanita Rojnić
Danijela Lazarić-Zec
Marša Camlić
Olga Dabović Rac
Branka Morić-Pauletić
Helena Mitrović
Ines Puhar
Mladen Momčinović
Sandra Ćakić-Kuhar
Ljiljana Dravec
Aleksandar Stojanović
Vesna Kordić
Tihana Mikulčić