Županijski prioriteti 2005 - 2012 (1. ciklus)

Zbog nemogućnosti istovremenog ulaganja u optimalni razvoj rješenja za sve socio-zdravstvene potrebe i probleme građana Istarske županije (ograničeni ljudski i materijalni resursi), 2005. godine je izabrano pet županijskih javnozdravstvenih prioriteta, utemeljenih na objektivnim zdravstvenim pokazateljima i na mišljenjima stručnjaka i samih građana. Prioriteti su odabrani u izrazito participativnom pristupu. Prikupljeni su statistički podaci i pokazatelji zdravlja i sa zdravljem povezanih čimbenika. Provedeno je istraživanje zdravstvenih potreba građana Istarske županije. Organizirana je «konsenzus konferencija» na kojoj su sudjelovali predstavnici struke, politike i građana. Nakon prezentiranja prikupljenih pokazatelja i rezultata dobivenih istraživanjem, učesnici su, vođeni posebnom metodologijom koja zahtjeva procjenu kardinalnih značajki pojedinog pojma (veličina problema, značaj problema i mogućnost intervencije) i njihovog međusobnog odnosa, postigli konsenzus oko javnozdravstvenih prioriteta.

Županijski prioriteti za razdoblje od 2005. do 2012. godine su:
          a)   rano otkrivanje raka dojke
          b)   prevencija kardiovaskularnih bolesti
          c)   prevencija i liječenje ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladih
          d)   unaprjeđenje socio-zdravstvene zaštite starijih osoba
          e)   unaprjeđenje kakvoće voda.

Postavljenje specifičnih ciljeva unutar svakog prioriteta, kao i način njihova rješavanja zasnivaju se na iskustvima dobre prakse, optimalnom korištenju vlastitih resursa i realokaciji financijskih sredstava. Putem javnog poziva za prijavu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi, djelovanjem radnih TQM grupa i izravnim ugovaranjem s ustanovama povećava se broj partnera i suradnika koji doprinose kvalitetnijoj i široj realizaciji ciljeva vezanih za prioritete.

Više o prioritetima pogledajte u Planu za zdravlje.