Edukativni materijali - video materijali za građanstvo

Materijali su nastali u sklopu projekta LOVE YOUR HEART i slobodni su za korištenje bez naknade,
ali uz obavezno citiranje izvora i autora korištenih materijala. Za sadržaj odgovaraju sami autori. 

Istarski domovi zdravlja - prezentacija Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti
https://www.youtube.com/watch?v=RlLsH-AYGa4

Dr. Petra Bulić, OB Pula - Ultrazvuk srca
https://www.youtube.com/watch?v=eXF0XBmzheo

Dr. Petra Bulić, OB Pula - Ergometrijsko testiranje  
https://www.youtube.com/watch?v=Ibyxtjn9Itw

Dr. Roberta Katačić, Istarska županija - Kolesterol
https://www.youtube.com/watch?v=1XCAUYBdf_w

Dr. Roberta Katačić, Istarska županija - Trigliceridi
https://www.youtube.com/watch?v=m-IseJ21HPY

Dr. Roberta Katačić, Istarska županija - Sol u prehrani
https://www.youtube.com/watch?v=UKRYxAUMguI

Dr. Roberta Katačić, Istarska županija - Šećer u prehrani
https://www.youtube.com/watch?v=4MRIIhPQIhU

Dr. Olga Dabović Rac, ZZJZIŽ - Ateroskleroza
https://www.youtube.com/watch?v=QyRKzsom1Uc

Dr. Olga Dabović Rac, ZZJZIŽ - Moždani udar
https://www.youtube.com/watch?v=FHfbZ94WJOk 

Dr. Olga Dabović Rac, ZZJZIŽ - Koronarna bolest srca
https://www.youtube.com/watch?v=DeKdWDUZYkU

Dr. Olga Dabović Rac, ZZJZIŽ - Arterijska hipertenzija
https://www.youtube.com/watch?v=1y5PnoQjUR0

Dr. Olga Dabović Rac, ZZJZIŽ - Tjelesna aktivnost i šećerna bolest
https://www.youtube.com/watch?v=Za1AYn6oi9s