Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije je dokument kojim se definiraju županijska zdravstvena i socijalna politika. Predstavlja sveobuhvatni plan rada i razvoja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u Istarskoj županiji.

Donosi se na temelju zakonskih obveza iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti RH, Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i brojnih drugih zakona i pod-zakonskih akata, a u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom.

Dokumenti vezani za Plan za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije.