Edukativni materijali - video materijali za profesionalce

Materijali su nastali u sklopu projekta LOVE YOUR HEART i slobodni su za korištenje bez naknade,
ali uz obavezno citiranje izvora i autora korištenih materijala. Za sadržaj odgovaraju sami autori. 

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti:  Uvod i pozdravi - Sonja Grozić-Živolić, Giovanni Zonin
https://www.youtube.com/watch?v=Y7jme3GyBP0&index=1&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Uvod i pozdravi - Ana Malenica, Ranko Stevanović, Ankica Šajbić Šukunda
https://www.youtube.com/watch?v=_Fx3qx-w0dc&index=2&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Prevencija KVB u Hrvatskoj - Biserka Bergman Marković
https://www.youtube.com/watch?v=kAcRXQcKRbc&index=3&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Prezentacija projekta LOVE YOUR HEART - Roberta Katačić
https://www.youtube.com/watch?v=dar_3MNlpI8&index=4&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Epidemiološki podaci i smjernice za prevenciju KVB - Giuseppe Favretto
https://www.youtube.com/watch?v=PJZyBoZ_svk&index=5&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Model prevencije KVB u projektu LYH - Lamberto Pressato
https://www.youtube.com/watch?v=4LstHqOXQOQ&index=6&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Davorka Rakić, Sanel Hrvatin - Centar za prevenciju KVB u Istri, uloga patronažne službe
https://www.youtube.com/watch?v=HpJFIN4w2fw&index=7&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014. 
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Prezentacija informatičkog sustava za prevenciju KVB - Morena Butković
https://www.youtube.com/watch?v=_ex6WbvIecI&index=8&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Odvikavanje od pušenja - Giuseppe Favretto
https://www.youtube.com/watch?v=wss3OG_jJso&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw&index=9

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Prevencija i suočavanje sa stresom - faktorom za KVB - Laura Beltrame
https://www.youtube.com/watch?v=jG9ojXnketE&index=10&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Akreditacije u prevenciji KVB - Paolo Pedron
https://www.youtube.com/watch?v=uk7B6e9yOd8&index=11&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Prehrana kod kardiovaskularnih bolesti - Lorena Sassi
https://www.youtube.com/watch?v=SPNc_QKTFWQ&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw&index=12

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014. 
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Materijali za edukaciju građana - Roberta Katačić
https://www.youtube.com/watch?v=jA8nEcAmD7c&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw&index=13

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014. 
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Program promjene ponašanja kod osoba s prekomjernom tjelesnom težinom - Marijana Rajčević Kazalac
https://www.youtube.com/watch?v=HcjvhacDzIk&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw&index=14

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014. 
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Promocija zdravog načina života koronarnih bolesnika - Inge Heim
https://www.youtube.com/watch?v=F7mokYQsH4A&index=15&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Iskustva u provođenju programa prevencije KVB - Svjetlana Gašparović Babić
https://www.youtube.com/watch?v=4ilYIYkEPcI&index=16&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Važnost uključivanja najmlađih u prevenciju KVB u Zadarskoj županiji - Ljilja Balorda
https://www.youtube.com/watch?v=4h3G58RF7CA&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw&index=17

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Podizanje svijesti o štetnosti prekomjernog unosa soli - Inge Heim
https://www.youtube.com/watch?v=ZoSSqBWLt8o&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw&index=18

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Primarna prevencija KVB - Olga Dabović Rac
https://www.youtube.com/watch?v=8OPcHA_19eQ&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw&index=19

21. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja 2014.
Tečaj: Prevencija kardiovaskularnih bolesti: Prezentacija projekta pokretom do zdravlja - Danijela Panić
https://www.youtube.com/watch?v=IM8cLzIr3vg&list=PLELraEVPH4YSFG0Hc498U7UvM_uEl7UJw&index=20