Društvo Crvenog križa Istarske županije

Društvo Crvenog križa Istarske županije zajednica je 7 gradskih društava Crvenog križa s područja Istarske županije. Promiče humanitarne ciljeve od opće koristi, a djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Link na Društvo Crvenog križa IŽ