UNDERGROUND ISTRIA - Očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa u svrhu zaštite izvora pitke vode i podizanja nivoa svijesti lokalnog stanovništva u prekograničnom području Istre i krškom području

Projekt Underground Istria, ostvaren je u sklopu INTERREG IIIA programa za susjedstvo Slovenija - Mađarska - Hrvatska PHARE 2004 - 2006. Projekt u vrijednosti od 136.936,00 € je u razdoblju od listopada 2007. do listopada 2008. godine, provela Istarska županija kao nositelj, u suradnji s projektnim partnerom Javnom ustanovom Natura Histrica.
Projekt Underground Istria imao je za cilj:
•    unapređenje stanja okoliša i okolišnih uvjeta aktivnim pristupom zaštite prirodnih vrijednosti u pograničnom području;
•    jačanje suradnje i koordinacijskog djelovanja svih institucija u domeni zaštite okoliša u regiji;
•    zaštitu podzemnih voda i izvorišta voda za piće;
•    podizanje razine osviještenosti lokalnog stanovništva.
Projektom je sanirano devet otpadom najugroženijih speleoloških objekata u Istri: Pazinska jama, jama Polje kod Katuna Lindarskog, Brečevska jama na Tinjanštini, Jamorina u Pazinu, ponor kod Stancije Vergotini te jame Štifanići kod Baderne, Radoši kod Višnjana, Golubinka kod Kloštra i Dvori kod istoimenog sela nedaleko od Poreča. Također, uspostavljen je katastar speleoloških objekata u Istarskoj županiji te izrađen elaborat valorizacije tih objekata iznimne prirodne vrijednosti. Radionicama i edukacijom podigla se razina osviještenosti lokalnog stanovništva o nužnosti promjene ponašanja, jer bacanjem otpada u speleološke objekte ugrožavaju životnu sredinu i izvore pitke vode.
U sklopu projekta održane su četiri radionice za lokalno stanovništvo, jedna stručna radionica za speleologe te sedam predavanja u srednjim školama Istre. Cilj radionica bilo je podizanje razine osviještenosti lokalnog stanovništva o vrijednosti krša i potrebi njegove zaštite, pa se stoga očekuje pozitivna promjena ponašanja koja bi trebala rezultirati smanjenjem zagađenja i opterećenja okoliša otpadom, tj. ljepšim i zdravijim okolišem, a time i boljim uvjetima života u Istri.