Ekološka mreža RH

Područje ekološke mreže Republike Hrvatske, proglašeno je Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) te predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

Ekološku mrežu čini sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i bioraznolikosti.

Ekološka mreža Istarske županije obuhvaća 66 područja, i to 2 područja očuvanja značajnih za ptice, 63 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove te jedno posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove. Područje ekološke mreže prostire se na nešto više od četvrtine ukupne površine Istarske županije s time da je više od 50 % područja značajnog za očuvanje ptica te nešto manje od 50 % područja značajnog za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. U Istarskoj županiji ekološka mreža obuhvaća raznolika područja, od malih lokacija kao što su špilje, jame i livade, preko uvala, zaljeva i šuma do dolina rijeka, jednog gorskog parka prirode (PP Učka).

Područje značajno za očuvanje ptica| (POP područje)

Identifikacijski broj područjaNaziv područja
HR1000018Učka i Ćićarija
HR1000032Akvatorij zapadne Istre

Područje značajno za očuvanje vrasta i stanišnih tipova (POVS) područja)

Identifikacijska oznaka područjaNaziv područja
HR5000032Akvatorij zapadne Istre
HR2000601Park prirode Učka
HR2001312Argile
HR2000147Špilja na Gradini kod Premanture
HR2001304Žbevnica
HR2001144Klaričeva jama
HR2001334Poluotok Ubaš
HR2000100Pincinova jama
HR2000083Područje oko Markove jame - Istra
HR2001388Budava
HR2001239Rudnik ugljena; Raša
HR2000111Rabakova špilja
HR2001434Čepić tunel
HR3000002Plomin - Moščenička draga
HR2001011Istarske Toplice
HR2001483Istra - Oprtalj
HR2000619Mirna i šire područje Butonige
HR2000543Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)
HR3000462Otoci rovinjskog područja - podmorje
HR3000174Pomerski zaljev
HR2001143Jama kod Komune
HR2001207Pliškovićeva jama
HR3000463Uvala Remac
HR2000546Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)
HR2001493Piskovica špilja
HR2001016Kotli
HR2001238Bušotina za vodu; Rakonik
HR2001495Jama kod Burići
HR2000629Limski zaljev - kopno
HR2001386Pazinski potok
HR2001396Grdoselski potok
HR2001215Boljunsko polje
HR2001485Istra - Martinčići
HR2000637Motovunska šuma
HR2000703Tarska uvala - Istra
HR3000433Ušće Mirne
HR3000471Uvala Škvaranska - Uvala Sv. Marina
HR2001494Jama kod Rašpora
HR2001015Pregon
HR2000522Luka Budava - Istra
HR3000001Limski kanal - more
HR3000470Podmorje kod Rabca
HR2001484Istra - Čački
HR2001235Račice - Račički potok
HR3000173Medulinski zaljev
HR2000120Sitnica špilja
HR2001145Izvor špilja pod Velim vrhom
HR3000003Vrsarski otoci
HR2001146Radota špilja
HR2000754Novačka pećina
HR2001365Pazinština
HR3000432Ušće Raše
HR2000544Vlažne livade uz potok Malinska
HR2001017Lipa
HR2001322 Vela Traba
HR2001486Istra - Čepićko polje
HR2001274Mlaka
HR2000545Vlažne livade kod Marušića
HR2001360Šire rovinjsko područje
HR2001133Ponor Bregi
HR2000135Špilja iznad Velikog bresta
HR2000166Špilja pod Krugom
HR2001349Dolina Raše

Posebna područja značajna za očuvanje vrsta i stanišne tipove (PPOVS)

Identifikacijski broj područjaNaziv područja
HR2000604Nacionalni park Brijuni

 

(Izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže NN 80/19);