Izvješća o stanju zraka

Prema razinama onečišćenosti zraka, teritorij Republike Hrvatske klasificiran je u pet zona i četiri aglomeracije u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) i Uredbom o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 01/14). Područje Istarske županije pripada zoni Istra HR 4.

Na području Istarske županije, programi mjerenja i mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka podijeljene su u tri grupe: postaje s ručnim posluživanjem uređaja, prati se kvaliteta zraka u naseljima, mjerne postaje s dugogodišnjim nizovima podataka, automatske mjerne postaje: četiri imisijske postaje u okviru mreže TE Plomin, mjerna postaja Brovinje u okolici tvornice cementa Koromačno (AP Holcim Brovinje), dvije mjerne postaje (AP Zajci i AP Čamberlići) u okolici tvornice kamene vune Roockwool Adriatic, jedna na području Grada Umaga i jedna pozadinska mjerna postaja Višnjan u okviru državne mreže za praćenje kvalitete zraka te mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka posebne namjene na kojima se prati samo ukupna taložna tvar (UTT).

 • Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2017. godinu (PDF 14,4 MB)
 • Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka u lokalnoj mreži za praćenje kakvoće zraka Rockwool za 2017. godinu (PDF 9,2 MB)
 • Koncentracija peludi alergogenih biljaka u zraku grada Pule u 2017. godini (PDF 2,3 MB)
 • Koncentracija peludi alergogenih biljaka u zraku grada Pazina u 2017. godini (PDF 2,1 MB)
 • Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2016. godinu (PDF 4,5 MB);
 • Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka u lokalnoj mreži za praćenje kakvoće zraka Rockwool za 2016. godinu (PDF 9,5 MB)
 • Koncentracija peludi alergogenih biljaka u zraku grada Pule u 2016. godini (PDF 2,5 MB)
 • Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2015. godinu (PDF 4 MB)
 • Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka u lokalnoj mreži za praćenje kakvoće zraka Rockwool za 2015. godinu (PDF 9,7 MB)
 • Koncentracija peludi alergogenih biljaka u zraku grada Pule u 2015. godini (PDF 680 kB)
 • Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2014. godinu (PDF 11,7 MB)
 • Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka u lokalnoj mreži za praćenje kakvoće zraka Rockwool za 2014. godinu (PDF 25 MB)
 • Izvještaj o praćenju kakvoće zraka u Potpićnu za 2014. godinu (PDF 17,7 MB)
 • Koncentracija peludi alergogenih biljaka u zraku grada Pule u 2014. godini (PDF 842 kB)
 • Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2013. godinu (PDF 6 MB)
 • Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka u lokalnoj mreži za praćenje kakvoće zraka Rockwool za 2013. godinu (PDF 8,6 MB)
 • Izvještaj o praćenju kakvoće zraka u Potpićnu za 2013. godinu (PDF 8,5 MB)
 • Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2012. godinu (PDF 17,3 MB)
 • Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka u lokalnoj mreži za praćenje kakvoće zraka Rockwool za 2012. godinu (PDF 1 MB)
 • Izvještaj o praćenju kakvoće zraka u Potpićnu za 2012. godinu (PDF 7,7 MB)
 • Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2011. godinu (PDF 36 MB)
 • Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka u lokalnoj mreži za praćenje kakvoće zraka Rockwool za 2011. godinu (PDF 8 MB)
 • Izvještaj o praćenju kakvoće zraka u Potpićnu za 2011. godinu (PDF 7,7 MB)
 • Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2010. godinu (18,1MB)
 • Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka u lokalnoj mreži za praćenje kakvoće zraka Rockwool za 2010. godinu (2,9MB)
 • Izvještaj o praćenju kakvoće zraka u Potpićnu za 2010. godinu (10,6MB)
 • Izvještaj o praćenju kakvoće zraka na lokalitetu Potpićan (Zajci-Cinzebi) za 2010. godinu (PDF 1,7MB) 
 • Izvještaj o praćenju kakvoće zraka na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine (PDF 3MB)
 • Izvještaj o praćenju kakvoće zraka na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine-Prilog (PDF 7MB)
 • Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka u lokalnoj mreži za praćenje kakvoće zraka Rockwool za 2009. godinu (PDF 2 MB)
 • Izvještaj o praćenju kakvoće zraka na lokalitetu Potpićan (Zajci-Cinzebi) za 2009. godinu (PDF 4MB)
 • Izvještaj o praćenju kakvoće zraka na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine (PDF 10MB)
 • Izvještajo praćenju kakvoće zraka na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine sa Dopunom godišnjeg izvještaja (PDF 12MB)
 • Izvještajo praćenju kakvoće zraka na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine (PDF 6MB)
 • Izvještajo praćenju kakvoće zraka na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine (PDF 4MB)
 • Izvještajo praćenju kakvoće zraka na automatskim postajama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine (PDF 4MB)
 • Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine (PDF 7MB)
 • Izvještaj o praćenju kakvoće zraka na automatskim postajama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2003. godine (PDF 1MB)
 • Izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2003. godine (PDF 7MB)