KLIM - Kontija-Limski zaljev - Održivo upravljanje zaštićenim područjima

Projekt KLIM - Kontija-Limski zaljev - Održivo upravljanje zaštićenim područjima odobren je u sklopu natječaja "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" objavljenog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Općina Vrsar, vodeći partner projekta, potpisala je 27. srpnja 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Uz Općinu Vrsar, partneri na projektu su Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica. Završetak projekta predviđen je u prosincu 2021. godine.

Osnovni cilj projekta je održivo upravljanje zaštićenim područjima prirodne baštine na području Općine Vrsar, edukacija lokalnog stanovništva, učenika, studenata, znanstvenika i ostalih interesnih skupina, kao i uspostavljanje sustava za upravljanje posjetiteljima radi bolje valorizacije samih zaštićenih područja, a sve s ciljem održivog društveno-gospodarskog razvoja Općine Vrsar i Istarske županije.

Centralna aktivnost projekta je izgradnja Znanstvenog edukacijskog centra (ZEC) u šumi Kontija adaptacijom postojećeg lovačkog doma. Pod tim se podrazumijevaju građevinski radovi, cjelokupno opremanje ZEC-a, kao i nabava opreme za brojne radionice i edukacije iz područja prirodnih i tehničkih znanosti prvenstveno za mlade (učenike i studente) uz korištenje suvremenih metoda poučavanja i eksperimentiranja, u što će se moći uključiti i lokalno stanovništvo te turisti koji posjećuju zaštićeno područje Limskog zaljeva i šume Kontija.

Provedbom projekta KLIM prirodna baština će biti uključena u turističku ponudu i omogućit će se njezina zaštita i valorizacija. Očekuje se da će projekt utjecati na porast turističke potražnje i podizanje razine svijest lokalnog stanovništva, odnosno svih posjetitelja provođenjem stručnih programa edukacije. Kroz suradnju s civilnim društvom omogućit će se uključivanje lokalnog stanovništva u provedbu projektnih aktivnosti te stvoriti nova radna mjesta.

Ukupna vrijednost projekta KLIM je 13.020.322,81 kuna, od čega je za Istarsku županiju predviđeno 1.348.771,70 kuna, a za Javnu ustanovu Natura Histrica 1.639.667,10 kuna. Javno sufinanciranje projekta iznosi 30%.