DRINKADRIA - Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region

DRINKADRIA - Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region
Projekt DRINKADRIA koncipiran je na temelju prepoznatih zajedničkih i prekograničnih problema vezanih za vodoopskrbu u jadranskoj regiji. U središtu projekta bila je prekogranična vodoopskrba, odnosno postojeći prekogranični sustavi vodoopskrbe između različitih država. Implementacija projekta trajala je od 1. studenoga 2013. do 30. rujna 2016. u sklopu Operativnog programa IPA Adriatic 2007 - 2013.

U fokusu projekta bili su zajednički prekogranični vodni resursi, nužni za opskrbu pitkom vodom. Projekt se bavio i izazovima kao što su stara infrastruktura koja rezultira visokim udjelom "nenaplaćene" vode - gubicima u vodoopskrbi te pitanjima klimatskih promjena i povećanja potreba za vodom izazvane turističkim sektorom.
Osnovni cilj projekta bila je zaštita resursa pitkih voda na području svih uključenih zemalja, zajedničko planiranje upravljanja vodnim resursima i poboljšanje vodoopskrbe na projektnom području. Osim konkretnih infrastrukturnih radova u cilju poboljšanja sustava vodoopskrbe, te znanstvenih studija, planova i programa za zaštitu i održivo korištenje pitkih voda, projekt je imao značajnu edukativnu ulogu usmjerenu podizanju svijesti stanovništva i ciljnih skupina (u ovom slučaju djece i mladih svih uzrasta - vrtići i osnovne škole, srednje škole i fakulteti) o potrebi zaštite pitkih voda.

Projekt DRINKADRIA proveden je u osam zemalja jadransko-jonske regije (Italija, Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Albanija, Grčka) te je u njemu sudjelovalo 17 partnerskih institucija. Iz Hrvatske su u projekt bili uključeni: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Istarski vodovod d.o.o., Istarska županija i Hrvatski geološki institut, te sljedeće hrvatske suradničke institucije: Hrvatske vode, Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. i Primorsko-goranska županija. Vodeći partner u projektu je institucija Consulta d"™Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino - CATO iz Trsta.

Ukupna vrijednost projekta je 6.643.648,36 €. Vrijednost za aktivnosti Istarske županije iznosi 177.787,77 €. od čega je financiranje Europske unije 151.119,60 €, to jest 85%.

Web stranica: http://drinkadria.fgg.uni-lj.si/