LIKE - Living on the Karst Edge

Istarska županija vodeći je partner projekta financiranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Uz Istarsku županiju, u projektu sudjeluje još 7 partnera, odnosno Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode (ZRSVN) , Udruga BIOM  iz Zagreba, Društvo za promatranje i proučavanje ptica Slovenije (DOPPS)  iz Ljubljane, Prirodoslovni muzej Rijeka , Univerza na Primorskem  iz Kopra, Javna ustanova Natura Histrica  i Općina Kopar .

Suradničku ulogu u projektu imaju Hrvatska agencija za okoliš i prirodu  (HAOP), Javna ustanova Park prirode Učka  i Podeželska kmetijsko - turistična zadruga Bržanija.

Ukupna vrijednost projekta LIKE je 1.528.377,29 eura, od čega je za provedbu aktivnosti Istarske županije predviđeno 285.888,20 eura. Projekt je sufinanciran 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Facebook stranica projekta LIKE: @LivingOnTheKarstEdge