Izvješća o stanju mora

Sjeverni Jadran područje je najveće primarne produkcije na Mediteranu s prepoznatljivim ekološkim prilikama. U zakonodavstvu RH ne postoji okvir unutar kojeg je more središnji predmet zaštite (kao npr. Zakon o vodama). Međutim, postoji veliki broj zakona i podzakonskih propisa koji reguliraju određeni aspekt zaštite mora ili djelatnosti koje su direktno vezane uz more.
Gotovo sva staništa obalnog područja i mora izložena su većem broju pritisaka i prijetnji što dovodi do smanjenja njihovih površina. Porast urbanizacije u priobalnoj zoni (povećanje stambenih površina u obalnom području, izgradnja turističkih objekata, izgradnja infrastrukture i dr.) prisutan u Istarskoj županiji, uz brojne druge aktivnosti koje se odvijaju u obalnom području, dovodi do određene razine opasnosti od kontinuiranog te iznenadnog onečišćenja mora, što posljedično vodi do ugrožavanja morskog ekosustava. Sektori glavnih opterećenja na morski okoliš i/ili priobalno područje su pomorski promet, ribarstvo i marikultura, turizam, unos onečišćujućih tvari kao posljedica aktivnosti na kopnu (industrija i poljoprivreda) i brodogradnja.
Zastupljenost turističkih djelatnosti i razvoj infrastrukture imaju negativan utjecaj na more i morski okoliš, što se očituje u području većih gradova, luka i turističkih središta, gdje je stanje lošije u odnosu na ostale dijelove obale te je kvaliteta samih morskih staništa u opadanju.

 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2018. godini (PDF 2,8MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2017. godini (PDF 2,2MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2016. godini (PDF 2,5MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2015. godini (PDF 1,4MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2014. godini (PDF 10MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2013. godini (PDF 7MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2012. godini (PDF 2MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2011. godini (PDF 4MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2010. godini (PDF 1MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2009. godini (PDF 2MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2008. godini (PDF 2MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2007. godini (PDF 4MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2006. godini (PDF 3MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2005. godini (PDF 12MB)
 • Izvještaj: Kakvoća mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2004. godini (PDF 7MB)