KUP - Karst Underground Protection

Cilj projekta KUP - Karst Underground Protection je zaštita i unaprjeđenje stanja krša, i speleoloških objekata kao krških pojava, na pograničnom području Istre i Slovenije. Projektne aktivnosti osmišljene su s ciljem osiguravanja bolje suradnje i zajedničkog djelovanja regionalnih i državnih institucija u domeni zaštite okoliša u Hrvatskoj i Sloveniji, ali i osiguravanja prepoznatljivosti područja krajobraznih i prirodnih posebnosti krškog geografskog područja Istre.

Ovaj projekt logičan je nastavak projekta Underground Istria  financiranog iz EU fondova, koji se provodio isključivo na području Istarske županije, ali se tijekom implementacije projekta pokazala mogućnost suradnje sa institucijama koje se bave kršem i speleologijom na državnoj razini u Republici Hrvatskoj (Hrvatsko biospeleološko društvo) i istim institucijama u Republici Sloveniji (Institut za istraživanje krša iz Postojne i Speleološki savez Republike Slovenije). Cilj projekta KUP je nadovezati se na ostvarene rezultate projekta Underground Istria te uspostaviti mrežu institucija u domeni zaštite okoliša i istraživanja krša na nacionalnoj i regionalnoj razini, uz usku suradnju sa nevladinim udrugama.

Projektom KUP provedene su brojne aktivnosti kojima se utjecalo na sprječavanje onečišćenja/zagađenja krških vodonosnika. Inventarizacijom i planiranim upravljanjem speleološkim objektima projektnog područja osigurana je njihova održivost. Uspostavom Znanstveno edukacijskog centra (ZEC) "Speleo kuća ", kao centra djelovanja međunarodne mreže institucija i udruga civilnog društva koje se bave speleologijom, zaštitom okoliša i krškim fenomenima, Istarska županija je osigurala temelj za daljnji razvoj speleologije na području Istre. Projektne aktivnosti usmjerene su i na podizanje razine osviještenosti lokalnog stanovništva svih dobnih skupina o biološkoj i krajobraznoj vrijednosti krškog područja s ciljem povećanja kvalitete života.

Vodeći partner projekta KUP je Istarska županija, a ostali partneri su Javna ustanova Natura Histrica, te slovenski Institut za istraživanje krša iz Postojne. Projekt je proveden u razdoblju od 1. prosinca 2009. do 1. prosinca 2011. godine u sklopu Programa prekogranične suradnje IPA Slovenija - Hrvatska 2007.-2013. Ukupna financijska vrijednost ovog projekta je 652.444,24 €, od čega je iz Europske unije osigurano 554.577,61 €, to jest 85% sredstava. Ukupan proračun projekta za Istarsku županiju bio je 389.435,88 €.

Web stranica projekta: http://www.project-kup.org/pocetna/